Pojdi na vsebino

Turizem Ljubljana je maja pripravil prvo delavnico v okviru priprave »Kažipota za razvoj pametnega in trajnostnega turizma 2023–2027«, na katero je povabil ključne soustvarjalce turistične ponudbe Ljubljane. V pripravi je namreč strateški dokument, ki bo okrepil razvoj pametnega in trajnostnega turizma – na podlagi ukrepov, ki bodo prijazni do prebivalcev in obiskovalcev mesta.

Kažipot, kot ga razvijajo pri Turizmu Ljubljana, bo dvosmerni sistem, ki ga dopolnjujejo akterji turizma s svojim znanjem, izkušnjami, energijo in ponudbo, obenem pa lahko iz njega črpajo vsebine, ki so zanje pomembne.

Na majski delavnici so se udeleženci – predstavniki hotelov, turističnih agencij, kulturnih institucij in drugih turističnih znamenitosti, gastronomije ter športnih in nevladnih organizacij – seznanili s konceptom kažipota, zatem pa so sami in v skupinah izpostavili ključne vsebine na področju pametnega in trajnostnega turizma, o katerih menijo, da so v Ljubljani že dobro razvite, ter razpravljali o spremembah in novostih, za katere menijo, da bi jih bilo smiselno uvesti.

Na podlagi predloga sodelujočih na delavnici so oblikovali devet tematskih skupin, v katerih bodo udeleženci aktivno sodelovali v prihodnje – glede na njihove potrebe in želje: živahnost destinacije in dogodki; pametni turizem in upravljanje s podatki; univerzalna dostopnost destinacije; spodbujanje podjetništva; mladina; odgovorno trženje destinacije; vključevanje meščanov; trajnostne prakse; infrastruktura in trajnostna mobilnost.

Uvajanje modela »zero waste« v hotelih

Pri Turizmu Ljubljana pa na področju trajnostnega razvoja pripravljajo v sodelovanju s partnerji tudi smernice in ukrepe za izboljšanje upravljanja z odpadki v hotelih. Z njimi si želijo doseči, da bi hotelska ponudba v Ljubljani postala vzorčni primer trajnostnega ravnanja z odpadki, s čimer bi pripomogla k ohranjanju okolja za prihodnje generacije.

Sorodne vsebine