Pojdi na vsebino

Statistika morda na prvi pogled deluje kot suhoparna in neatraktivna tematika, vendar pa mnoge kongresne destinacije vsako leto spomladi nestrpno pričakujejo objavo najnovejših podatkov mednarodnega kongresnega združenja ICCA za predhodno leto. Ne samo, da jih pozorno preučijo, temveč jih – posebej če so pozitivni, nemudoma sporočijo poslovni in širši javnosti. Mednarodna kongresna statistika je namreč pomembno orodje za graditev ugleda posameznega kraja ali države, hkrati pa je tudi primerjalna referenca s konkurenco.

ICCA (International Congress and Convention Association), najbolj globalno združenje v kongresni industriji, ki šteje več kakor 900 včlanjenih podjetij ali organizacij iz 87 držav, spremlja statistiko mednarodnih kongresnih prireditev že od leta 1972. Razpolaga s podatkovno bazo okoli 10.500 profilov združenj, ki predstavljajo en vir za raziskavo, drugi del pa je odvisen tudi od uspešnosti zbiranja vseh potrebnih podatkov v samih destinacijah.

Upoštevana so srečanja strokovnih in znanstvenih združenj, ki izpolnjujejo vsaj naslednja tri merila: srečanje mora imeti najmanj 50 udeležencev, organizacija dogodkov mora potekati na stalni podlagi (letna, bienalna, enkratni dogodki so izključeni) in dokazana mora biti rotacija med vsaj tremi državami. Segment združenj sicer predstavlja del kongresne industrije, saj sem sodijo tudi gospodarsko-podjetniška (korporacijska) in politična srečanja ter t. i. motivacijska potovanja.

Prvi izsledki statistike za leto 2011 so čisto sveži in za Ljubljano zelo pozitivni. Ljubljana se je tako tretjič v dobrem preteklem desetletju uvrstila na seznam 50 top svetovnih destinacij in znatno povzpela v primerjavi z letom 2010. Opazno je, da mednarodna konkurenca postaja vse ostrejša, saj je leta 2006 − ko je bila Ljubljana prav tako na 50. mestu − za to zadostovalo 27 dogodkov, medtem ko si je v letu 2011 to mesto priborila s kar 40 dogodki. Odlično uvrstitev si Ljubljana deli s Hamburgom in Krakovom (pred njo so Bogota, Boston, Lima, Toronto in Beograd, za njo pa Valencia, Cape Town, Porto, na 58. mestu npr. Glasgow).

Slovenija se je s skupaj 54 dogodki na svetovni lestvici v letu 2011 uvrstila na 44. mesto, tik za Estonijo, Perujem in Srbijo ter nad Romunijo. Če se osredotočimo zgolj na podatke za Evropo, se je Slovenija med 43 poimensko navedenimi državami uvrstila na 25. mesto, medtem ko je Ljubljana 27. med 200 poimensko navedenimi mesti stare celine.

V Ljubljani si z vsemi ključnimi partnerji prizadevamo ne zgolj obdržati, temveč krepiti našo uvrstitev na mednarodnem kongresnem trgu, kar zaradi naraščajoče konkurence, tako doma, širše v Evropi in predvsem v Aziji, ni lahka naloga. Zagotovo pa verjamemo, da naš produkt že sedaj dosega dobro kakovost (z vidika infrastrukture in organizacije) ter da tudi naraščajoča prepoznavnost Slovenije in Ljubljane ni neopazna.

Turizem Ljubljana/Kongresni urad Ljubljana, ki se sistematično ukvarja s statistiko ICCA, se zahvaljuje vsem partnerjem, ki so prispevali podatke o dogodkih in s tem pripomogli k znatnemu izboljšanju uvrstitve. Za tem pa najprej stoji boljša poslovna uspešnost, ki se odraža v povečanem obsegu strokovnih in znanstvenih srečanj v našem mestu. Naša nadaljnja prizadevanja bodo tekla v podrobnejšo raziskavo srečanj akademskega segmenta, ki potekajo na fakultetah ali raziskovalnih inštitutih, saj to delno ostaja »siva lisa«.

Celotna analiza statistike bo zaključena in objavljena proti koncu junija 2012.

Sorodne vsebine