Pojdi na vsebino

Letošnji april je delo na Turizmu Ljubljana najbolj zaznamovala sprememba v vodenju zavoda, ko je tretji mandat zaključila dolgoletna direktorica Turizma Ljubljana, Barbara Vajda, vodenje zavoda pa je prevzela v. d. direktorice Petra Stušek. Ob tem pa je turistična statistika tekla po ustaljenih tirnicah in podatki, zbrani v prvih dneh maja, so pokazali, da je bila odlična! Po marcu, ki je bil zaradi datumov letošnjih velikonočnih praznikov na ravni lanskega, se je april vrnil z visokimi odstotki rasti – aprilski podatek za okoli štiri petine nastanitvenih objektov v Ljubljani, ki jih Turizem Ljubljana spremlja dnevno, je 55.143 nočitev, kar je 9 odstotkov več kot aprila lani, ocena za vse nastanitvene objekte v Ljubljani za april pa pokaže 72.237 nočitev (podatek SURS-a za april 2013 je 66.122). V prvih štirih mesecih je Ljubljana imela po oceni Turizma Ljubljana 204.552 nočitev, kar je 8,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani (2013: 187.907).

Aprila število nočitev v Ljubljani z visoko rastjo – v štirih mesecih Ljubljana presega lanske rezultate skoraj za 9 odstotkov

© D. Wedam

Turizem Ljubljana je aprila v TIC-ih naštel 17.225 obiskovalcev, kar je 19 odstotkov manj kot lani v istem obdobju (2013: 21.368); med njimi je bilo domačih 3.412, kar je 26 odstotkov manj (2013: 4.636), in tujih 13.813 (2013: 16.732), kar je 16 odstotkov obiskovalcev manj kot lani v istem obdobju. Skupaj je v prvih štirih mesecih ljubljanske TIC-e obiskalo 45.711 obiskovalcev, kar je 14 odstotkov manj kot lani v prvem štirimesečju (2013: 53.064).

Kljub vztrajnemu zmanjševanju obiska TIC-ev pa se je povečalo število vodenih ogledov. V aprilu je Turizem Ljubljana zabeležil 174 naročenih vodstev, kar je 7 odstotkov več vodstev kot lani v istem obdobju (2013: 162). Na naročenih organiziranih ogledih si je mesto ogledalo 3.859 turistov. Turizem Ljubljana je v štirih mesecih skupaj izvedel 332 naročenih vodstev, kar predstavlja 5-odstotno povečanje v primerjavi z lanskim istim obdobjem (2013: 317), mesto pa si je na ta način ogledalo 6.817 turistov. Vodene oglede dopolnjujejo redna vodstva po Ljubljani (peš in s tirno vzpenjačo, z vlakcem na grad, ladjico ter ogledov Mestne hiše), ki se jih je aprila udeležilo 337 turistov, skupaj v štirih mesecih pa 862.

Poraslo je tudi število prodanih Turističnih kartic Ljubljana. Aprila je bilo prodanih 189 kartic oziroma kar za polovico več kot lani (2013: 123), za skoraj tretjino pa se je povečalo tudi skupno število v prvih štirih mesecih v primerjavi z lanskim istim obdobjem.

Aprilsko rast je zaokrožila tudi rast vrednosti prodaje v TIC-ih (spominki, knjige, razglednice, vstopnice, vodstva, uporaba interneta, turistične kartice, izleti po Sloveniji in ostalo), ki se je aprila povečala kar za 38 odstotkov.

Turizem Ljubljana dnevno spremlja okoli 80 odstotkov nastanitvenih zmogljivosti, nato pa na podlagi podatka o nočitvah in korekcijskih faktorjev, oblikovanih na podlagi večletnega povprečja odstopanj med ljubljansko in uradno (Statistični urad Republike Slovenije) statistiko, oblikuje preliminarne podatke. 

Sorodne vsebine