Pojdi na vsebino

Pariški International & European Associations Congress je izobraževalno-poslovni dogodek, namenjen predstavnikom znanstvenih in strokovnih združenj, njegov pomen pa se skriva tudi v tem, da je edini tovrstni forum v tem specifičnem segmentu v mednarodnem okolju. Dogodek je potekal od 27. do 29. aprila v Parizu, na njem pa se je v sodelovanju Kongresnega urada Turizma Ljubljana predstavila tudi ljubljanska kongresna ponudba kot edina iz Slovenije in širše jugovzhodne Evrope. Ljubljana se je za obisk odločila na podlagi dobre izkušnje lanskoletnega dogodka v portugalskem Estorilu.

Dogodek je potekal v kongresnem centru v kompleksu CNIT, ki je eden od 10 največjih pariških prizorišč za sejme, poslovne dogodke, kongrese in prireditve v upravljanju družbe Viparis ter je umeščen v novejšem, z 72 visokimi nebotičniki posejanem poslovnem okrožju La Defence, kamor se vsak dan zliva 180.000 zaposlenih v družbah, ki imajo tam svoje sedeže.

Letošnji Association Congress, že dvanajsti po vrsti, je združil okoli 400 udeležencev, od tega 130 razstavljavcev. Med slednjimi so prevladovali kongresni uradi – bilo jih je 55, med drugim kongresni uradi iz Londona, Dunaja, Hamburga, Maastrichta, Lyona, Talina, Krakova, Kopenhagna, Barcelone, Berlina, Stockholma, opazneje pa tudi z azijskih destinacij, 19 razstavljavcev so predstavljali kongresni centri, ostale razstavljavce pa hotelske verige in ponudniki s področja tehnologije.

V nasprotju z lanskoletnim kongresom letos ni bilo predvidenih urnikov sestankov, kar je sicer po splošnem mnenju večine razstavljavcev oteževalo ustvarjanje sestankov na stojnici. Ljubljanska stojnica je bila postavljena na prehodu proti eni izmed dvoran, kjer so tekla predavanja, kar je omogočalo odprto komunikacijo, tako da je Kongresni urad/Turizem Ljubljana v treh dneh izpeljal srečanja z več glavnimi odločevalci pri organizaciji dogodkov združenj ter z njimi navezal bolj poglobljene stike. Ta format dogodka predstavlja dodano vrednost v primerjavi z drugimi poslovnimi borzami, kjer je praviloma na voljo le deset minut za predstavitev destinacije.

Dogodek je drugačen tudi po tem, da se kongresa udeležijo izključno združenja, medtem ko se na drugih poslovnih borzah zberejo vsi predstavniki MICE-segmentov (agencije, organizatorji korporativnih srečanj in motivacijskih potovanj, iskalci kongresnih destinacij idr.). Association Congress nam je ponudil večjo možnost spoznavanja predstavnikov združenj in identifikacije kongresov, ki imajo začetni potencial za Ljubljano. Glede na visoko udeležbo konkurenčnih destinacij je bil kongres tudi odlična priložnost za prepoznavanje novih trženjskih prijemov drugih destinacij ter prepoznavanje izzivov, s katerimi se srečujemo skupaj na mednarodnem trgu.

Ob kongresu potekajo predavanja, ki se jih lahko udeležijo tako delegati kot razstavljavci. Ker so predavanja namenjena tudi mreženju, je ta način primeren za obe strani, saj so predavanja predstavljala temeljit vidik razvoja združenj, pomen kongresov, članstva, virov financiranja v prihodnosti, primere dobrih praks pri organizaciji kongresov (tudi prvih brezpapirnatih), obenem pa smo razstavljavci izkoristili priložnost za navezovanje novih stikov in spoznavanje potencialnih klientov. 

Sorodne vsebine