Pojdi na vsebino

Ljubljana je ob prestižnem nazivu Zelena prestolnica Evrope 2016 v sredini aprila od najuglednejših strokovnih javnosti prejela še eno potrditev – nagrado Turizem za prihodnost (Tourism for Tomorrow), ki velja za najvišje priznanje na globalni ravni na področju trajnostnega delovanja v potovalni in turistični industriji. V Turizmu Ljubljana aktivno delamo na zelenih turističnih projektih – med prioritetnimi so aktivnosti za pospešitev okoljskih certifikatov za nastanitve in zelene nabavne verige.

Odzivi v mednarodni strokovni, preko medijev pa tudi v splošni javnosti kažejo, da tovrstni nazivi oziroma nagrade pomembno povečujejo prepoznavnost in zaupanje v kakovost ponudbe, s tem pa predstavljajo pomemben element pri odločitvah o turističnih ciljih.

Zelena Ljubljana primer dobre prakse ne samo na evropski ravni, temveč tudi na globalni 

Ljubljana se s temi nazivi vse bolj uveljavlja tudi kot »zeleni svetilnik« v jugovzhodni Evropi, saj je edina prestolnica v tem delu Evrope, ki se je uvrstila med najbolj zelena mesta. Ljubljani najbližje pretekle zelene prestolnice (oziroma v letu 2015 aktualna zelena prestolnica Bristol) so vse vsaj tisoč kilometrov severneje.

Tako se Ljubljana v tem prostoru navaja kot primer dobre prakse, od katerega se želijo učiti ne samo države oziroma mesta vzhodne in jugovzhodne Evrope, ampak tudi Evrope in z drugih celin.

To je bilo tudi eno od sporočil z vrha županov prestolnic držav srednje in jugovzhodne Evrope, ki je potekal 23. aprila 2015 v Beogradu, uspehi Ljubljane na tem področju so bili izpostavljeni tudi v okviru nedavnega pariškega srečanja županov prestolnic EU in večjih mest. V središču Zagreba bodo po vzoru Ljubljane namestili podzemne zbiralnike odpadkov – kar je eden od primerov širjenja dobre prakse v druga mesta, h kateremu se je Ljubljana zavezala ob prejemu naziva Zelena prestolnica Evrope 2016.

Kot poudarja Evropska komisija, ki je nosilka projekta Zelene prestolnice Evrope, je Ljubljana na področju trajnostnega razvoja mesta s konkretnimi učinki za izboljšanje kakovosti življenja ljudi naredila v najkrajšem času največ.  

Trajnostni razvoj močno vpet tudi v aktivnosti Turizma Ljubljana 

Kot destinacija je Ljubljana že dolgo zavezana trajnostnemu razvoju, kar se je odrazilo v štirinajstletnem delovanju Turizma Ljubljana, pa tudi Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana do leta 2020 je trajnostno naravnana. V pripravi je tudi Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana (StrMOL) do leta 2020, v okviru katere so bili na nedavni tretji delavnici že identificirani prednostni trajnostni turistični projekti.

Pri predstavitvi projekta trajnostne turistične destinacije Ljubljana je bil velik poudarek dan tudi projektom Turizma Ljubljana, kot so med drugim urejanje nabrežij Ljubljanice, vzpostavitev turistične plovbe po Ljubljanici, projekt Okusi Ljubljana, brezplačna vožnja z električnimi avtomobilčki Kavalirji – prva dva Kavalirja smo že pred petimi leti kupili v Turizmu Ljubljana in od tedaj tudi financiramo njuno vzdrževanje. 

Nedavno je Ljubljana postala prva slovenska destinacija, ocenjena po evropskih in globalnih kazalnikih za trajnostni management destinacije. V okviru tega procesa je tudi identificirala svoje šibke točke – med najbolj izpostavljenimi je dejstvo, da na območju Mestne občine Ljubljana razen turistične kmetije Trnulja (članice združenja Bio Hotels) nimamo nastanitve, ki bi imela zeleni certifikat.

Zeleni certifikati za nastanitve in zelene nabavne verige

Med aktivnostmi za pospešitev uvajanja okoljskih certifikatov za turistične ponudnike smo se zato v Turizmu Ljubljana odločili, da aktivno pristopimo k motiviranju ponudnikov za trajnostno poslovanje in pridobitev zelenih certifikatov. 

Delavnica za nastanitvene obrate v regiji na temo zelenih certifikatov bo v sodelovanju z zavodom Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace potekala 9. junija 2015. Ponudnikom bomo predstavili razne certifikacijske programe. V Ljubljano želimo pritegniti certifikacijske zelene znake, katerih pridobitev tehnično ni tako zahtevna, npr. EU Eco Label (znak EU za okolje – marjetica), in predvsem programe, ki jih je mogoče postopoma nadgrajevati. Ob tem začenjamo tudi z aktivnostmi za vzpostavitev zelenih nabavnih verig za gostinske lokale.

Sorodne vsebine