Pojdi na vsebino

Zelena, zelena, zelena. Če s katerekoli razgledne točke pogledamo na Ljubljano, hitro ugotovimo, da smo popolnoma obkroženi z naravo. Ljubljana iz narave črpa, se iz nje uči, predvsem pa jo spoštuje. Mesec maj, ko se mesto prebudi v zeleno, je v okviru mesečnih tem Zelene prestolnice Evrope 2016 posvečen zelenim površinam. Zelene površine pa so bile za temo meseca maja izbrane tudi zato, ker 24. maja obeležujemo evropski dan parkov.

Poznate izredna zelena dejstva, s katerimi se ponaša Ljubljana

Ste vedeli, da ima Ljubljana kar 542 kvadratnih metrov javnih zelenih površin na prebivalca? Ali pa, da so na območju Mestne občine Ljubljane razglašeni kar štirje krajinski parki, zavarovana sta tudi območje Grajskega griča in Botanični vrt. Zavarovana območja obsegajo več kot 14 odstotkov celotne površine občine, če tem površinam prištejemo še NATURO 2000, ekološka območja in območja, razglašena kot gozd s posebnim namenom, pa ima v občini več kot petina površine status zavarovane ali varovane narave. In še eno izredno dejstvo: več kot 46 odstotkov površine mesta prekriva avtohtoni gozd.

Nadalje, Mestna občina Ljubljana je v zadnjih letih na novo uredila 80 hektarjev zelenih površin, poleg tega pa iz degradiranih urbanih površin še vedno nastajajo nove urejene zelene površine. Stanovanjska območja so vsa v polmeru največ 300 metrov oddaljena od javnih zelenih površin. Ob bogatem zelenju pa Ljubljano odlikuje še izredno bogat živalski svet. V Ljubljani so strokovnjaki popisali kar 161 vrst ptic, od katerih je 86 uvrščenih na rdeči seznam ogroženih vrst.

Izbor nekaterih zanimivih majskih vsebin

V duhu teh izrednih zelenih dejstev in aktivnosti za trajnostni razvoj poteka majski program – njegovi ambasadorki za mesec maj sta četrtni skupnosti Moste in Jarše. Izbrali smo nekaj zanimivih vsebin.

Že danes, 13. maja 2016, lahko zavihate rokave in se pridružite mag. Zali Strojin Božič z Oddelka za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana, ki bo med 16. in 18. uro predstavila družbeno odgovorno akcijo Rokavice gor!, namenjeno izobraževanju in ozaveščanju meščanov o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst. Akcijo lahko nadaljujete to soboto, 14. maja 2016, in na Snagini delavnici med 10. in 12. uro spoznavate oblike in velikosti semen različnih rastlin, jih izberete in posadite ter odnesete s seboj domov.

V ponedeljek, 16. maja 2016, se lahko seznanite z zanimivim projektom Zavetišča za zavržene rastline. Doživite eksperiment iskanja stika z rastlinami na drugačne načine. Odkrijte, kako se lahko z osrediščeno pozornostjo povežemo z inteligenco rastlin in kakšna sporočila nam lahko ob tem posredujejo. Med 17. in 19. uro.

V delavnici Gozdarskega inštituta Slovenije Gozd eksperimentov bodo osnovnošolci v torek, 17. maja 2016, med 15. in 18. uro spoznavali, kako drevesne krošnje in gozdna tla zadržujejo onesnaževala. Izvajali boste poskuse z vodo in spoznavali, koliko vode zadrži mestni gozd.

Vas zanima, kako Snaga vzdržuje tako številne zelene javne površine? Pridružite se jim 18. maja 2016 ob 17. uri, dan pozneje pa lahko ob 18. uri spoznate projekt oživitve degradiranega območja ob reki Savi na območju Mestne občine Ljubljana in razširitev tega koncepta od izvira do izliva reke Save.

ČlovekINJE, skupino strokovnih sodelavk Zavoda BOB, ki v okviru družbeno odgovorne kampanje Mestne občine Ljubljana Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš izvajajo preventivno terensko delo, usmerjeno v skupnost, lahko spoznate 23. maja 2016, med 11. in 14. uro.

Dan pozneje, 24. maja 2016 – na evropski dan parkov, bo Tehniški muzej Slovenije med 10. in 10.45 uro predstavil virtualni sprehod po Gozdni učni poti Bistra in Barjanski učni poti (primerno za učence od 4. razreda dalje), Gozdarski inštitut pa ponovno izpeljal delavnico.

Spoznate lahko tudi načrte za preureditev degradiranega območja v kamnolomu Podutik v park za gorske kolesarje in se v Točki. Zate. srečate z mladimi gorskimi in bmx kolesarji. Vabljeni v petek, 27. maja 2016, med 18. in 19. uro. Seznanite se lahko tudi z dobrimi praksami načrtovanja in urejanja odprtih površin ob vrtcih in šolah, namenjen jim je 26. maj 2016 med 15. in 17. uro.

V Točki. Zate. se lahko 28. maja 2016 med 10. in 14. uro v okviru družinske delavnice prof. dr. Florjana Umeka v organizaciji Prirodoslovnega muzeja Slovenije preizkusite tudi v poznavanju različnih parkovnih rastlin.

S 1. majem Točka. Zate. prešla na poletni urnik

Informacijska točka Točka. Zate. je od 1. maja do 30. septembra odprta po poletnem urniku, med 10. in 20. uro.

Program se lahko tudi spremeni, zato pred odhodom na dogodek preverite sveže informacije na uradni spletni strani Ljubljane – Zelene prestolnice Evrope 2016. Majski program najdete tukaj, preverite pa lahko tudi druge dogodke na več lokacijah v Ljubljani (tukaj).