Pojdi na vsebino

Ko se na Naravoslovni učni poti Po sledeh vodomca potepamo sredi prostranih gozdov v zaledju Ljubljane, nas preseneti, da nam je tolikšna spokojnost gozda na voljo tako blizu naselij in, ne nazadnje, prestolnice. Ni treba prav daleč iz nje, da se umaknemo globoko v naravo ...

Naravoslovna učna pot Po sledeh vodomca je 5,2 kilometra dolga krožna pohodna pot, ki povede ljubitelje narave in pohodništva iz vasi Cerovo v bližini Grosupljega proti Vodomčevemu gaju (logu), od tod pa skozi gozdni rob, mimo mokrotnih travnikov, do zaselka Podlom in izvira Podlomščice. Zatem se blago dviguje po kraškem gozdnem terenu do Županove jame, ene najlepših slovenskih turističnih jam, in do enega redkih ohranjenih protiturških taborov v Sloveniji, Tabora Cerovo. Zatem se spusti nazaj proti izhodišču.

Slikovit Vodomčev gaj

V vasi Cerovo, kjer je izhodišče poti, je večje parkirišče, tod so tudi informacijska tabla, ki obiskovalce seznanja s potjo, ter tabli s fotografijami in kratkimi opisi tukaj živečih ptic, ki omogočata poslušanje ptičjega oglašanja.

Na pot nas povedejo rumeni kažipoti z vodomcem, drobno ptico, značilno za te kraje. Za tukaj živeče ptice je neznačilno barvitega videza: vrh glave in peruti so kovinsko modre barve, hrbet, trtica in rep sta svetlomodra, spodnji del trupa in lica oranžnordeči, grlo in lisa ob strani vratu pa bele barve. Vodomec je plašna ptica, ki jo je le stežka videti. Sreča se občasno nasmehne obiskovalcem Vodomčevega gaja, loga ob začetku poti Po sledeh vodomca. V njem je ob ribnikih urejena ornitološko-botanična krožna učna pot z opazovalnicami za ptice, mejico z različnimi vrstami grmovnic in lesenim pomolom, ki vodi v osrčje mokrišča. Na brežini pod gozdom so urejeni zeliščni vrt, sadovnjak in čebelnjak.

V gaju prirejajo poldrugo uro dolge vodene oglede s predstavitvijo ključnih naravnih habitatov v Vodomčevi učilnici, lični leseni stavbi ob logu – ob sobotah, nedeljah in praznikih ob 10. uri ali po vnaprejšnjem dogovoru. V teh dneh je gaj zaradi epidemije še zaprt, predvidoma ga bodo odprli konec maja.

Skozi gozd do Županove jame in Tabora Cerovo

Pot nadaljujemo skozi gozdni rob do zaselka Podlom in izvira Podlomščice, kjer »prebiva« pravljično gozdno ljudstvo Podlomarji in kjer je prijetno posedeti. Pot nato povede do Županove jame, ki jo znova odpirajo jutri (redni ogledi jame so ob sobotah, nedeljah in praznikih ob 15. uri, sicer jo lahko obiščemo po vnaprejšnjem dogovoru), in do Tabora Cerovo.

Ta je bil zgrajen konec 15. stoletja, na razgledni vzpetini, v neposredni bližini jame. Cerkvica, posvečena sv. Nikolaju, je nastala okoli 13. stoletja, najverjetneje na ostalinah starejše naselbine. V začetku 16. stoletja so kmetje za zaščito pred turškimi vpadi okoli nje zgradili obzidje. Tabor je varoval življenja, uporabljali pa so ga tudi za shrambo živeža in drugih dragocenosti kmetov. Po prenovi leta 1999 je Tabor Cerovo postal eden najpomembnejših kulturnozgodovinskih spomenikov v Sloveniji.

Prijetna učilnica na prostem

Od tod nas pot povede nazaj na izhodišče. Lahkotne hoje po nezahtevnem terenu, večinoma širokih kolovozih, je za okoli dve uri, se pa lahko izlet precej podaljša, če se ustavljamo ob informativnih tablah (skupaj jih je dvaindvajset, seznanjajo pa s potjo in z rastlinstvom in živalstvom tega območja ter drugimi naravnimi posebnostmi).

Na območju učne poti je postavljenih tudi sto gnezdilnic za plavčka, plezalčka, veliko in čopasto sinico, za sovo kozačo, pegasto in lesno sovo, druge gozdne ptice in tudi gnezdišča za netopirje.

Sorodne vsebine