Pojdi na vsebino

V Galeriji na prostem na Krakovskem nasipu so v začetku maja odprli fotografsko razstavo »Motivi Natura 2000« Zavoda za ribištvo Slovenije. Fotografije so bile posnete na območjih, ki jih naseljujejo ogrožene živalske in rastlinske vrste, prikazujejo pa izjemno razsežnost zaščitenih območij Natura 2000 na Slovenskem, ki je odraz ohranjene, mestoma tudi neokrnjene narave. Razstava motivov, ki so jih posneli slovenski fotografi, bo na ogled do 3. junija 2021.

Fotografije so nastale v okviru naravovarstvenega projekta »Life for Lasca« – za ohranitev primorske podusti. Njegov glavni cilj je ponovna naselitev ogrožene ribje vrste primorska podust v njeno prvotno okolje, v dolino Vipave, od koder je vrsta v preteklosti izginila. S projektom so pokazali, da je za ohranitev vrst ključnega pomena ohranjanje njihovega življenjskega prostora in življenje v sožitju z naravo in ne proti njej.

Zavod za ribištvo Slovenije je javni zavod, ki se ukvarja z ribiškim upravljanjem in si prizadeva za ohranjanje vodotokov ter ribjih združb v njih. Slovenija je izjemno vodnata država in ima zato dolgo tradicijo ribištva. Prvi zapisi o ribištvu na Slovenskem segajo v leto 1689, ko je Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske opisoval tradicionalni ribolov na Cerkniškem jezeru.

Na zavodu ob tem poudarjajo, da nam zgolj spoštljiv odnos do narave zagotavlja dolgoročno rabo njenih virov, ki so nujni za naše preživetje.

Sorodne vsebine