Pojdi na vsebino

Konec aprila je bila v Bologni v Italiji mednarodna konferenca in generalna skupščina združenja City DNA. Naslov (in rdeča nit) konference, ki je bila od 24. do 27. aprila, je bil »Reality Check!«. Udeležence je povabila k razmislekom o (pre)oblikovanju prihodnosti mestnega turizma, kjer bodo v času, ko se meje med resničnim in umetnim čedalje bolj brišejo, v ospredju človeške izkušnje in pristne povezave.

Utrinek z dogodka; udeleženci med postavljenimi zasloni

© Giacomo Maestri

Konferenca je ponudila obširen vpogled v ključne teme in izzive sodobnega urbanega turizma. Udeleženci so se seznanili z najnovejšimi trendi in praksami v panogi ter aktivno sodelovali pri oblikovanju smernic za prihodnost. Dogodek je bil tudi dragocena platforma za mreženje, izmenjavo idej in krepitev sodelovanja med deležniki v turistični industriji.

Osrednje teme, ki jih je poudarila konferenca, so bile uporaba umetne inteligence (UI) in drugih tehnologij v turizmu, krepitev odpornosti destinacij na zahtevne razmere, razpršitev turističnih tokov, krepitev sodelovanja z lokalni prebivalstvom pri razvoju turizma, spremembe v upravljanju destinacij ter novi pristopi pri razvoju ponudbe na temelju ustvarjanja avtentičnih zgodb in iskanja novih perspektiv v turizmu.

Umetna inteligenca v turizmu

V Bologni so govorci in drugi udeleženci tako razpravljali o potencialnih pozitivnih in negativnih učinkih uporabe UI: ta ima po izkušnjah in mnenju strokovnjakov velik potencial za izboljšanje uporabniške izkušnje, optimizacijo storitev in ustvarjanje bolj personaliziranih doživetij. S pomočjo UI lahko destinacije bolje razumejo potrebe in želje obiskovalcev ter na podlagi tega prilagajajo svojo ponudbo in marketinške strategije. Poleg tega lahko UI pomaga pri optimizaciji upravljanja destinacij, upravljanju prometnih tokov in celo pri načrtovanju mestnega razvoja. S tem lahko pripomore k boljši kakovosti življenja prebivalcev in bolj trajnostnemu razvoju mest.

Vendar pa uporaba UI poraja tudi moralna in etična vprašanja, med njimi generiranje avtorskih del, pa tudi možnost odločanja, katere informacije bodo prikazane uporabnikom oziroma kateri ponudniki bodo promovirani. Zato je pri uporabi UI pomembno upoštevati ustrezne pravne standarde, ki zagotavljajo spoštovanje avtorskih pravic ter transparentnost in interese vseh vpletenih strani.

Drugi ključni izzivi

Pomembna tema in še vedno eden ključnih izzivov urbanega turizma je bila tudi nujnost razpršitve turističnih tokov v mestih z najbolj obremenjenih turističnih točk na manj obljudene lokacije (kar je tudi eden strateških ciljev Turizma Ljubljana).

Na konferenci so razpravljali tudi o upravljanju destinacij; kot je na okrogli mizi na to temo kot ena od govornic med drugim poudarila mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, je pri vodenju destinacij zelo pomembno, da sledi jasno oblikovani viziji, torej jasnemu cilju, h kateremu stremi začrtan razvoj destinacije.

Med temami, ki so bile izpostavljene, je bila tudi pomembnost ustvarjanja avtentičnih zgodb in iskanja novih perspektiv v turizmu – tradicionalne turistične poti se (pre)pogosto osredotočajo na najbolj znane znamenitosti, kar pogosto vodi v površinsko razumevanje mesta in spregleda manj očitne, a enako pomembne vidike. Novi pristopi k raziskovanju mest tako vključujejo vpogled v lokalno kulinarično sceno, umetniške četrti, skrite zgodovinske zaklade, tradicionalne obrti, mestne vrtove in parke ter druge manj običajne vidike mesta. Turizem Ljubljana že več let prevzema odločne korake tudi v tej smeri.