Pojdi na vsebino

V Turizmu Ljubljana se zavedamo, da je mesto privlačno za obisk šele takrat, ko je prijetno in prijazno tudi za bivanje in delo, zato aktivnosti zavoda močno presegajo samo promocijo mesta. V sodelovanju z Mestno občino Ljubljano in pod vodstvom Trgovsko-podjetniške zbornice smo v letu 2011 pristopili k vzpostavitvi organizacijskega modela mestnega marketinga, v svetu priznanega koncepta Town Center Marketing.

Projekt se zavzema za ekonomski, socialni in kulturni razvoj mestnega jedra ter na aktiven in inovativen način išče nove priložnosti za razvoj v mestu, za oživitev ponudbe in dogajanja ter tudi potrošnje v trgovskih in gostinskih lokalih v mestnem središču.

Ljubljana izvaja projekt v sodelovanju s podjetjem CIMA iz Avstrije, ki ima na tem področju bogate izkušnje v številnih državah, projekt pa je trenutno v zadnji od petih faz, to je pri oblikovanju organizacijskega in finančnega modela, ki bo omogočil delovanje na dolgi rok.

Projekt vključuje strokovnjake z različnih področij − predvsem občine, vladne organizacije, turistične organizacije in zbornice, ki si prizadevajo za ohranjanje in razvoj mestnih jeder ter v ta namen izvajajo različne aktivnosti. Ob omenjenih partnerjih so bili v proces snovanja vključeni tudi drugi lokalni deležniki, kot so trgovci, gostinci, lokalna turistična društva in druge zainteresirane osebe oziroma organizacije iz lokalne skupnosti, poleg tega pa tudi organizacije nacionalnega pomena s področja ekonomije, turizma in razvoja lokalne samouprave.

V tovrstni model vzpostavitve mestnega marketinga sta poleg Ljubljane vstopili še dve mesti, Celje in Koper. V sredini februarja je v Mestni hiši potekala zadnja delavnica, povezana s snovanjem modela, primernega za Ljubljano. Kot kaže praksa iz drugih mestnih destinacij, enotnega modela ni – povsod je treba upoštevati specifičnost mesta ter razpoložljive kadrovske in druge vire. Ključ za uspešno vzpostavitev učinkovite platforme pa je prav v pravem organizacijskem in seveda tudi finančnem modelu.

V Turizmu Ljubljana vidimo posebno vrednost in poslanstvo tega projekta na področju spodbujanja razvoja podpornega okolja za razmah dejavnosti, ki sodijo v mestno jedro in širše, ter kot pomembno platformo za oblikovanje predlogov in nato ustrezno umeščanje posameznih programov, ki sodijo v določene mestne predele. Hkrati vidimo pomembno vlogo v povezovanju različnih subjektov s področja turizma, kulture, trgovine, športa, gostinstva in drugih deležnikov, ki sooblikujejo podobo mesta – še posebej pri večjih mestnih dogodkih športnega, kulturnega, političnega in drugega pomena, za večje trženjske učinke. Pred Ljubljano sta v bližnji oziroma srednji prihodnosti dva tovrstna dogodka, to sta Eurobasket 2013 in 2000-letnica Emone v letu 2014.

O projektu bomo v prihodnjih mesecih še natančneje poročali.  

Sorodne vsebine