Pojdi na vsebino

»Ljubljanski znak kakovosti« (Ljubljana Quality Selection) je blagovna znamka, ki označuje doseganje visokih standardov ponudbe ter kakovosti storitev in urejenosti gostinskih lokalov Ljubljane in prodajaln v mestnem središču. Turizem Ljubljana marca letos začenja s ponovnim ocenjevanjem izbranih gostinskih lokalov v Ljubljani in vseh trgovin v ožjem mestnem središču.

Namen ocenjevanja je pospeševati rast kakovosti turistične, trgovske in druge spremljajoče ponudbe, cilj celotnega koncepta ocenjevanja oziroma podeljevanja znaka pa je tudi izpostaviti segment nadpovprečno kakovostnih ponudnikov.

Ocenjevanje bo potekalo od marca do septembra 2012. Trgovine in gostinski lokali bodo ocenjeni večkrat. Po prvem krogu ocenjevanja bodo vodje ocenjevanj pripravili poročilo in ga predložili naročniku in vodji projekta - Turizmu Ljubljana, ki ga bo skupaj s Komisijo za kakovost, ki deluje v okviru Turizma Ljubljana, pregledal in podal morebitne pripombe oziroma usmeritve ocenjevalcem za nadaljnje delo. Vodje ocenjevanj bodo prvo poročilo posredovali Turizmu Ljubljana najpozneje v treh mesecih po podpisu pogodbe oziroma naročilu, naslednje kroge ocenjevanj in pripravo končnega poročila pa izvedli najpozneje do konca septembra. Predvidoma v novembru bo župan Mestne občine Ljubljana najboljšim podelil priznanja »Izbor kakovosti Ljubljana 2012«.

Podlaga ocenjevanja lokalov je dokument Znak kakovosti ljubljanskega turizma 2012, v katerem je predstavljen način ocenjevanja, priloženi pa so mu tudi ocenjevalni listi za posamezne kategorije gostinskih lokalov. Poleg malih trgovin v mestnem središču bodo letos ocenjene tudi blagovnice v centru mesta. Za ocenjevanje trgovin so pripravljeni posebni ocenjevalni listi.

Veljavna metodologija za dodeljevanje znaka kakovosti ljubljanskega turizma je bila zastavljena leta 2000, v preteklih letih pa se je sistem nadgrajeval vse do korekcije meril v letu 2012.

Natančnejše informacije o ocenjevanju gostinskih lokalov in prodajaln najdete tukaj.

Sorodne vsebine