Pojdi na vsebino

Turizem Ljubljana ima v svojem letnem načrtu sejemske oziroma borzne nastope – samostojno ali v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo − na Nizozemskem, v Avstriji, Nemčiji, na Finskem, v Španiji, Švici, Belgiji, na Češkem, v Italiji, Srbiji, na Madžarskem, v Rusiji, na Švedskem, Kitajskem, Hrvaškem, v Veliki Britaniji in v ZDA. Pomembna nadgradnja nastopov, ki so jo ciljne javnosti že sprejele zelo pozitivno, je priprava vsakič posebej prilagojene zgibanke z aktualno ponudbo – v jeziku države, kjer poteka nastop.

Turizem Ljubljana tako za vsak nastop posebej pripravi zgibanko, v kateri izpostavi za določen trg najaktualnejšo oziroma glede na prevladujoči motiv prihoda s tega trga najprivlačnejšo ponudbo. V ospredje postavi tudi osrednje dogodke oziroma prireditve, s čimer da ponudbi drugo dimenzijo, kot jo sicer lahko ponudijo klasični predstavitveni katalogi.

Še posebej pomembno je popolno jezikovno prilagajanje trgu. Ta pristop se je izkazal za zelo uspešnega in je bil pri ciljnih javnostih pozitivno sprejet, tako da je postal sestavni del priprav na sejemsko oziroma borzno dogajanje.

Na večjih svetovnih borzah, kot so berlinska in moskovska v marcu (ITB Berlin se je ravno zaključil, 21. marca pa se začenja MITT Moskva) ter londonska v novembru, pa Turizem Ljubljana nastope popestri s prisotnostjo maskote ljubljanskega zmaja, ki ga z velikimi simpatijami sprejemajo povsod po svetu.

Sorodne vsebine