Pojdi na vsebino

Februarja je Svet zavoda Turizem Ljubljana obravnaval in potrdil Letno poročilo Turizma Ljubljana za poslovno leto 2011. Zavod je v svojem enajstem letu delovanja dosegel vse zastavljene cilje po posameznih vsebinskih področjih delovanja, medtem ko je Ljubljana znatno presegla zastavljene kvantitativne cilje turističnih prihodov in nočitev. Končna bilanca za leto 2011 kaže, da je bilo preteklo leto po vseh fizičnih kazalcih rekordno leto.

Iz letnega poročila so razvidni cilji in pa izvedene aktivnosti po posameznih sklopih delovanja, kot so prireditve, kongresna dejavnost, odnosi z javnostmi, promocija in pospeševanje prodaje, produkcija promocijskih sredstev, razvoj in kakovost, informiranje in agencijska dejavnost, spletni portal ter investicije v turistično infrastrukturo – večinoma vezane na oživitev nabrežij Ljubljanice in spremljajoče turistične ponudbe ter ureditev Tivolija.

Poleg sprotnega dela je aktivnosti Turizma Ljubljana v letu 2011 zaznamoval prevzem funkcije regionalne destinacijske organizacije za Osrednjeslovensko regijo, v okviru katere je steklo pospešeno delo v skladu s Strategijo razvoja in trženja turizma regije Osrednja Slovenija za obdobje 2012 do 2016, sprejeto na Svetu zavoda in Svetu LUR. Konec leta 2011 je Svet zavoda Turizem Ljubljana sprejel še en strateški dokument, to je Razvojno politiko kongresne destinacije Ljubljana do leta 2020, ki med drugim predvideva ustanovitev Kongresnega urada Ljubljane kot nadgradnje kongresne dejavnosti v zavodu.

Cilji in aktivnosti Turizma Ljubljana v okviru letnih programov dela temeljijo na trenutno še aktualnem strateškem okviru (Strateški razvojni in marketinški načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007–2013), v letu 2012 pa bodo stekle priprave na novo strateško obdobje.

V januarskih Pismih iz Ljubljane smo o uspešnosti leta 2011 poročali na podlagi preliminarnih lastnih podatkov, ki jih v Turizmu Ljubljana pridobivamo s spremljanjem štirih petin nastanitvenih zmogljivosti ter z uporabo korekcijskih faktorjev, zdaj pa so na voljo uradni podatki Statističnega urada Republike Slovenije (pri čemer trenutno v navedenih podatkih še niso zajeti objekti z manj kot 10 ležišči).

Uradna statistika tako kaže, da so podatki še nekoliko boljši. V letu 2011 je Ljubljana zabeležila 423.650 turističnih prihodov, kar je 7,7 odstotka več kot v letu 2010 (393.010), in 790.544 nočitev, kar je 7 odstotkov več kot v letu 2010 (739.453) in več, kot si je Turizem Ljubljana zastavil za cilj v tem obdobju (cilj je bil 760.000 nočitev). Delež mednarodnih gostov ostaja praktično nespremenjen – Ljubljana je s 96 odstotki na prvem mestu med evropskimi prestolnicami po deležu tujih turistov.

Na prvem mestu po številu nočitev so italijanski gostje (78.811), sledijo Nemci (57.138), gostje iz Velike Britanije (48.946), nato pa gosti naslednjih držav: ZDA (40.170), Francije (39.578), Španije (34.228), Avstrije (31.962), Srbije (29.568), Hrvaške (26.010) in iz kategorije druge azijske države (22.094).

Znani so tudi že preliminarni podatki Turizma Ljubljane za mesec februar. Ljubljana je zabeležila za 11 odstotkov več nočitev kot februarja 2011 (skupaj 28.422 nočitev). S tem je popravila slabši januarski rezultat, hkrati pa v prvih dveh mesecih presegla lanskoletni rekordni podatek (skupaj je bilo v Ljubljani opravljenih 62.652 nočitev).

Sorodne vsebine