Pojdi na vsebino

Po odličnem januarju je Ljubljana tudi februarja nadaljevala zelo pozitiven trend rasti ključnih kazalcev turistične statistike. Februarski podatek za okoli štiri petine nastanitvenih objektov v Ljubljani, ki jih Turizem Ljubljana spremlja dnevno, je 29.942 nočitev ali 11,6 odstotka več kot februarja 2013, po oceni za vse nastanitve pa je bilo februarja v Ljubljani opravljenih 39.224 nočitev, kar je kar 12-odstotno povečanje v primerjavi z lanskim februarjem. V prvih dveh mesecih 2014 je bilo po oceni Turizma Ljubljana v prestolnici zabeleženih 81.302 nočitvi, kar je za 15 odstotkov več kot v enakem obdobju lani (70.525).

Šolska skupina na Prešernovem trgu.

© D. Wedam

Trend nadpovprečne rasti nočitev pa se za razliko od januarja tokrat ni odrazil v drugih kazalnikih, ki jih spremlja Turizem Ljubljana, to so obiski v TIC-ih ter redni in vodeni ogledi mesta. Na tem področju se je poznal vremensko slabši mesec, sploh pri obiskih TIC-ov pa se nadalje kažejo trendi spreminjanja navad pridobivanja informacij. Turizem Ljubljana je tako februarja v ljubljanskih TIC-ih zabeležil 7.743 obiskovalcev, kar je 11 odstotkov manj kot leto prej v istem obdobju (2013: 8.575). Med obiskovalci je bilo domačih 2.822, kar je 22 odstotkov manj kot februarja 2013 (3.452), tujih obiskovalcev pa je bilo 4.921 (2013: 5.123), kar predstavlja 6-odstotno zmanjšanje v primerjavi z istim obdobjem v letu prej. Zaradi dobrega obiska v januarju je sicer skupna številka obiskov za prva dva meseca še vedno precej nad lanskim letom: 18.394 obiskovalcev pomeni 7 odstotkov več obiskovalcev kot v istem obdobju lani (17.170). 

V februarju je bilo izvedenih 26 naročenih vodstev z ogledom mesta, kar je za tretjino manj kot leto prej v istem obdobju (2013: 39). Na naročenih organiziranih ogledih si je mesto ogledalo 469 turistov. Turizem Ljubljana je v dveh mesecih skupaj izvedel 72 naročenih vodstev, kar je za 7 odstotkov več kot lani v istem obdobju (67), mesto pa si je na ta način ogledalo 1.173 turistov. Vodene oglede dopolnjujejo redna vodstva po Ljubljani (peš in s tirno vzpenjačo, z vlakcem na grad, ladjico ter ogledov Mestne hiše), ki se jih je februarja udeležilo 76 turistov, skupaj v dveh mesecih pa 206 turistov.

Natančne uradne podatke za celotno regijo Osrednja Slovenija bomo predstavili v aprilskih Pismih iz Ljubljane. Trenutno razpoložljivi podatki še ne vključujejo podatkov za objekte z manj kot 10 stalnimi ležišči. 

Turizem Ljubljana dnevno spremlja okoli 80 odstotkov nastanitvenih zmogljivosti, nato pa na podlagi podatka o nočitvah in korekcijskih faktorjev, oblikovanih na podlagi večletnega povprečja odstopanj med ljubljansko in uradno (Statistični urad Republike Slovenije) statistiko, oblikuje preliminarne podatke.
 

Sorodne vsebine