Pojdi na vsebino

Glede na trenutno vse aktualnejšo problematiko neplačevanja takse in drugih dajatev pri oddajanju sob in stanovanj v kratkoročni najem – ki je postala še posebej aktualna z vse bolj priljubljenimi spletnimi rezervacijskimi sistemi, kot je AirBnB – je zavod Gostoljubnost slovenskih domov pripravil predlog zakonske rešitve tovrstne problematike. Predlog pristojnim institucijam sta podprla tudi Turizem Ljubljana in Mestna občina Ljubljana.

Dvoposteljna soba z zakonskima posteljama.

© D. Wedam

Zavod Gostoljubnost slovenskih domov ocenjuje, da se »na črno« oddaja okoli 75 odstotkov sob oziroma stanovanj, ki jih lastniki oddajajo za kratkoročni najem, kar pomeni nelojalno konkurenco in pritisk na nižanje cen registriranih nastanitvenih ponudnikov, zmanjšujejo se prihodki občin in države, zavira razvoj malega podjetništva, ob tem pa tudi ruši trg najemniških stanovanj. Problematika je še posebej izrazita v Ljubljani.

S podobno problematiko se srečujejo tudi drugod po svetu in jo trenutno rešujejo na različne načine – od prepovedi in zakonskega preganjanja tovrstnega oddajanja do iskanja skupnih rešitev, ki prinašajo koristi za vse: tako za lastnika, destinacijo kot tudi za turista. 

Vsesplošen trend »ekonomije delitve«

Problematika se je zelo izpostavila z večanjem priljubljenosti spletnega rezervacijskega sistema, kot je AirBnB, in splošnim trendom »strategije delitve« (t.i. sharing economy), ki pronica v vse pore družbe in je na splošno zelo pozitiven. 

Številne storitve tega trenda so izjemno uspešne, med njimi pa so najbolj znane AirBnb (ki posreduje možnosti prenočitve v stanovanjih lokalnih prebivalcev), Home Exchange (ki nudi platformo za počitniško zamenjavo hiš oziroma stanovanj), Uber (za delitev prevozov), Bookalokal (preko katerega lahko rezervirate kosilo ali večerjo v številnih prestolnicah, in sicer na domu, v družbi ljudi z vsega sveta, skuha pa vam jo domačin), Greeters (ki vam nudi dobro razvejano mrežo za oglede mest, ki vam jih razkažejo domačini) in podobno. 

Zakonski predlog rešitev – naslovljen na vsa pristojna ministrstva 

Zavod je v pismeni predlog predlaganih rešitev naslovil na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za družino in socialne zadeve, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za javno upravo. 

V njem predlagajo med drugim spremembo dveh določb Stanovanjskega zakona, ki omogočata »sivo ekonomijo«: trenutno 86. člen ne določa najkrajšega časovnega obdobja za sklenitev stanovanjske najemne pogodbe, zato se lahko sklepajo tudi že za dan, najemodajalcem pa ni treba obračunati in odvajati turistične takse, v okviru 14. člena pa naj bi se lastniki v večstanovanjskih stavbah vnaprej dogovorili, katere mirne dejavnosti lahko opravljajo v njihovi stavbi.

Izpostavljen je pomen urgentnega ukrepanja, pred začetkom letošnje turistične sezone – da se prepreči nadaljnje upadanje donosnosti turistične dejavnosti

Sorodne vsebine