Pojdi na vsebino

Ob prihodu pomladi Ljubljana že tradicionalno prehaja na poletne urnike in aktivnosti vodenja, letos pa se po aktivnem delu v zimskih mesecih obeta kar nekaj novosti. Pripravili smo novo doživljajsko vodenje Okusi Ljubljane, vodenje po Prešernovi Ljubljani, v pripravah je vodenje po zeleni Ljubljani, v tečaj usposabljanja novih vodnikov, ki se zaključuje te dni, pa smo vnesli nove trende, animacijo in igro ter vodnike še posebej usposobili za vodenje skupin s posebnimi potrebami.

V Turizmu Ljubljana vodniško službo umeščamo kot izredno pomembno oziroma temeljno turistično informacijsko funkcijo, saj so dobro organizirana, raznolika in doživljajsko naravnana vodenja pomemben odraz turistične razvitosti mestnih destinacij.

Kaj pokažejo številke na področju organiziranih vodenih ogledov Ljubljane

Če povzamemo nekaj številk: v registru Turizma Ljubljana imamo trenutno 131 vodnikov, v sredini marca pa izobraževanje zaključuje novih 70 vodnikov, naročena vodenja potekajo v sedemnajstih jezikih, dnevno so na voljo tri redna vodenja v poletnem času, skupine pa lahko v okviru naročenih vodstev izbirajo med več kot 15 različnimi tematskimi vodenji (od katerih so nekatere teme na voljo tudi redno tedensko), obiskovalci pa se lahko podajo po mestu tudi sami, z digitalnim vodičem.

V letu 2014 smo izvedli 911 rednih vodstev, ki se jih je udeležilo 5.379 turistov, ob tem pa tudi naročena vodstva za kar 1.672 skupin, ki se jih je skupaj udeležilo 47.106 gostov

Naročena vodstva – raznolika in v porastu

Največjo dinamiko in rast izkazujejo naročena vodstva – v letu 2014 smo zabeležili 9-odstotno rast, v prvih dveh letošnjih mesecih pa kar 39-odstotno. Izvajamo jih za turistične skupine, šole (v okviru teh vodenj ponujamo za osnovne šole tudi učne liste za vsako triado, ki smo jih razvili sami), protokolarne goste, poslovneže in novinarje, ves čas pa skrbimo za uvajanje novih vsebin in pristopov, v skladu s trendi in tematskimi poudarki. 

Skupine lahko izbirajo med bogatim izborom tematskih vodenj: poleg bolj klasičnih ogledov tudi ogled Plečnikove, baročne ali secesijske Ljubljane, ljubljanskih cerkva, pokopališča Žale, podajo se lahko na sprehod po literarnih poteh, še vedno lahko na Ljubljanskem gradu potujejo s Časovnim strojem, letos pa smo razvili še ogled Prešernove Ljubljane, kjer obiskovalci na poti srečujejo Prešerna in like iz njegovega življenja ter prisluhnejo deklamaciji njegovih pesmi. 

Vodenja in izlete je mogoče preprosto najti in kupiti

Vsa vodenja – ob vodenjih pa tudi številni izleti po regiji in Sloveniji – so obiskovalcem pregledno predstavljeni. Temeljna platforma je zagotovo spletno mesto Visit Ljubljana (zavihek Ogledi in izleti), v pomembno podporo pa sta tudi novi informacijski tabli, ki smo ju v obeh TIC-ih postavili novembra lani in omogočata preprost pregled izletov, ki so na voljo po posameznih dnevih (od ponedeljka do nedelje). 

Vsako leto, ločeno za poletni in zimski čas (poletni urnik traja od 1. aprila do 30. septembra, zimski pa od 1. oktobra do 31. marca), izdamo tudi pregleden tiskani folder.

In kar je ključno – vsa vodenja in izlete je mogoče preprosto rezervirati tudi on-line, preko »trgovine doživetij«, ki smo jo v Turizmu Ljubljana vzpostavili lani jeseni. V okviru »trgovine doživetij« so na www.visitljubljana.com turistom na prodaj vse organizirane aktivnosti, kot so vodeni ogledi mesta, dnevni izleti po Sloveniji, vožnje s turističnimi ladjicami itd., na prodaj pa so tudi Turistična kartica Ljubljana in hotelski paketi

Prenos novosti in uvajanje trendov

Pri letošnjem izvajanju tečaja za pridobitev licence lokalnega vodnika Mestne občine Ljubljana (ki se v obsegu 72 ur zaključuje 19. marca) smo vztrajali na kakovostnih vsebinah prejšnjih let, kot so predavanja zgodovine, umetnostne zgodovine in arheologije ter vaje na terenu, vsako leto predstavimo tudi tehnike vodenja, bonton vodnikov, ravnanje pri protokolarnih vodenjih in komunikologijo, hkrati pa dali mesto novim prijemom.

Ob klasičnih vsebinah smo letos tečaju pri predavanju etnologije dodali še predstavitev Okusov Ljubljane, tečajniki pa so se tudi seznanili s pomenom naziva Ljubljane kot Zelene prestolnice Evrope 2016, tako s temeljnimi vsebinami, ki so bile podlaga za naziv, kot tudi z okvirnim dogajanjem v mestu leta 2016. 

Tečajnikom smo pripravili tudi vaje iz animacijskih vodenj, kjer so se seznanili z vnosom animacije in igre v vodene oglede. Na letošnjem tečaju smo še posebej poudarili pomen Ljubljane kot mesta kulture, saj se Ljubljana vse bolj uveljavlja kot »klasična« kulturna destinacija.

Glede na velik potencial trga potovanj ljudi s posebnimi potrebami – in pomena njihove enakovredne obravnave – smo letos vključili izobraževanje za vodenje skupin oseb, ki so gluhe, naglušne, slepe, slabovidne, na invalidskih vozičkih ali z motnjami v duševnem razvoju, prav tako pa o posebnostih vodenj skupin starostnikov.

Sorodne vsebine