Pojdi na vsebino

Struga reke Ljubljanice z njenimi bregovi je od leta 2003 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena, njena vpetost v bogato kulturno krajino Ljubljanskega barja pa pomeni svojevrsten fenomen, ki zaradi redke ohranjenosti in s tem obogatitve celotnega jugovzhodno alpskega kulturnega prostora daleč presega državne meje. Na fotografski razstavi na Krakovskem nasipu si lahko med 15. marcem in 14. aprilom 2016 ogledate najnovejše rezultate podvodnih arheoloških raziskav ostankov rimskega čolna deblaka na Vrhniki.

Potapljač v Ljubljanici.

© Uroš Črnigoj

Struga reke Ljubljanice z njenimi bregovi je od izvirov pri Vrhniki in Verdu do Špice v Ljubljani izjemno bogato arheološko najdišče, najdbe pa segajo od mezolitika skozi vso prazgodovino, rimsko dobo in zgodnji srednji vek vse do novega veka. Zaradi številčnosti, kakovosti in znanstvene izpovednosti najdb sodi med najpomembnejša in hkrati najbolj ogrožena arheološka najdišča v Sloveniji

Na razstavi Ljubljanica si lahko ogledate najnovejše rezultate podvodnih arheoloških raziskav ostankov rimskega čolna deblaka na Vrhniki, ki so bile v sklopu projekta EGP 2009–2014 izvedene v letu 2015. 

Čoln deblak je eden od največjih znanih plovil tega tipa v Evropi, saj v dolžino meri med 15,5 in 16 m. Čoln iz hrastovega debla, okvirno datiran v 1. stoletje našega štetja, je okoli 1,2 m širok in 0,8 m visok. V njem so opazni sledovi popravil razpok, ki so nastale že ob gradnji ali ob uporabi, in sicer s številnimi železnimi spojkami. Najverjetneje so ga uporabljali za prevoz gradbenega materiala ali potnikov v lokalnem prometu.

Trenutno je čoln v Restavratorskem centru ZVKDS, kjer potekajo znanstvene raziskave, dokumentiranje in konservatorski poseg. Po zaključenem posegu, ki bo trajal okvirno tri leta, bo stalno razstavljen v novem razstavišču Moja Ljubljanica v Kulturnem centru Vrhnika, ki bo vrata za obiskovalce odprlo 12. maja 2016.

Razstavo so pripravili Muzej in galerije mesta Ljubljane v sklopu projektov Voda, Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope 2016 in razstavišče Moja Ljubljanica, Vrhnika.

Sorodne vsebine