Pojdi na vsebino

Mag. Petra Stušek je v začetku marca začela drugi štiriletni mandat direktorice javnega zavoda Turizem Ljubljana. V njem si bo med drugim prizadevala še tesneje povezati turistične deležnike iz javnega, zasebnega in civilnega sektorja na lokalni ravni in še naprej uveljavljati sodobne metode in tehnike upravljanja destinacij.

Direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek.

© Nea Culpa

Mag. Petra Stušek je v kandidaturi predstavila svojo vizijo razvoja ljubljanskega turizma v obdobju novega mandata. Ključni cilj, ki ga želi Turizem Ljubljana doseči do leta 2024, je oblikovanje učinkovitega modela ljubljanskega turizma, ki bo na najbolj optimalen način ovrednotil in razvijal vse ključne značilnosti in potenciale turizma v prestolnici.

Strategija ljubljanskega turizma

V oblikovanje nove strategije za obdobje 2020–2024 želijo na Turizmu Ljubljana vključiti vse ključne turistične akterje v Ljubljani, s čimer bo strategija usklajen dokument vseh deležnikov turističnih interesov na lokalni ravni iz javnega, zasebnega in civilnega sektorja.

Prihodnost ljubljanskega turizma bo temeljila na dosedanjih spoznanjih in razvojnih posebnostih turizma; na razvijanju konkurenčnih prednosti in spodbujanju sistemskih rešitev na tem področju; na učinkovitem povezovanju nacionalnih, lokalno-regionalnih in podjetniških interesov na področju razvoja turizma; na spodbujanju globalnih, nacionalnih in lokalnih turističnih proizvodov, kjer ima Slovenija prepoznavne konkurenčne prednosti; na razumevanju in uveljavljanju sodobnih metod in tehnik upravljanja s področja strateškega načrtovanja in usmerjanja podjetniških konkurenčnih mrež; na digitalnem ekosistemu, ki je izjemno pomemben za nadaljnji razvoj destinacije.

Sorodne vsebine