Pojdi na vsebino

Turizem Ljubljana je prejšnji mesec predstavljal slovensko prestolnico in njeno zaledje na največjem sejmu za prosti čas in rekreacijo na Bavarskem F.re.e München, na največjem turističnem sejmu v jugovzhodni Evropi IFT Beograd in na turistični delavnici v italijanski Brescii.

Utrinek z delavnice slovenskega turizma v Brescii v Italiji (februar 2024); za mizo sedijo tri osebe med sestankom, na mizi promocijsko gradivo, v ospredju napis Turismo Ljubljana (Turizem Ljubljana), v ozadju drugi udeleženci delavnice

München

F.re.e München (bil je od 13. do 19. februarja) že dobre pol stoletja ponuja obiskovalcem informacije o potovanjih in prostočasnih aktivnostih. Letos je predstavljalo na njem svojo ponudbo približno tisoč razstavljavcev iz več kot petdesetih držav, privabil pa je okoli 140.000 obiskovalcev.

Predstavitev Ljubljane na slovenski stojnici je pritegnila še zlasti individualne goste, med njimi precej družin, pretežno iz krajev blizu Slovenije. Zanimale so jih še zlasti počitnice v naravi, aktivnosti, kot je pohodništvo, in krajši obiski Ljubljane. Veliko obiskovalcev je omenilo, da so slovensko prestolnico že obiskali, da so bili nad njo navdušeni in da jo nameravajo obiskati znova.

Nemčija je eden najpomembnejših emitivnih trgov ljubljanskega turizma, Bavarska pa je zanj spričo geografske bližine in visoke kupne moči med najzanimivejšimi nemškimi deželami, čeprav se je na sejmu v Münchnu že pokazalo, da pričakovana recesija v Nemčiji (že) slabi kupno moč prebivalstva.

Beograd

V srbski prestolnici je bil od 22. do 25. februarja največji turistični sejem v jugovzhodni Evropi s prav tako večdesetletno tradicijo. Na njem se je predstavljalo približno štiristo razstavljavcev iz skoraj tridesetih držav, pritegnil pa je blizu 42.500 obiskovalcev. Namenjen je tako poslovni javnosti kot obiskovalcem, ki na njem iščejo informacije in navdih za prihodnja potovanja.

Zanimanje za slovensko prestolnico, ki jo je Turizem Ljubljana predstavljal pod okriljem slovenske stojnice, je bilo veliko. Obiskovalce je še zlasti zanimalo, kaj si je mogoče ogledati v mestu, kaj doživeti, zanimala jih je dediščina mojstra Jožeta Plečnika, precej je bilo tudi povpraševanja po vsebinah za mlade. Poleg tega je veliko obiskovalcev povpraševalo po doživetjih v širši Osrednjeslovenski regiji ter po pohodniških poteh v Ljubljani in njenem zaledju.

Privlačnost srbskega trga za Ljubljano sicer povečujejo hitre cestne povezave in dobra letalska povezljivost.

Brescia

Turizem Ljubljana se je konec prejšnjega meseca udeležil tudi enodnevne delavnice slovenskega turizma v Brescii v Italiji. Na njej se je sešel z organizatorji potovanj in turističnimi agenti iz pokrajine Lombardija, ki velja za najbogatejšo italijansko deželo. Večina sogovornikov je Ljubljano že dobro poznala, zanimale pa so jih še zlasti možnosti ogledov za skupine, gastronomska ponudba in prireditve.