Pojdi na vsebino

Potem ko je Turizem Ljubljana septembra 2012 uspešno nadgradili spletno mesto Visit Ljubljana z odzivnim dizajnom, ki omogoča njegovo uporabo na mobilnih napravah, se je odstotek obiskovalcev spletnega mesta bistveno povečal. Podatki pričajo, da turisti spletno mesto v velikem deležu dejansko uporabljajo na svojih mobilnih napravah in tudi na samem »terenu«.

Leta 2012 je Ljubljano obiskalo okoli pol milijona turistov, skoraj toliko pa je bilo v istem obdobju tudi obiskovalcev na turističnem portalu Visit Ljubljana. Leta 2013 pa je Turizem Ljubljana kot upravljavec portala zabeležil na portalu pol milijona obiskovalcev že v prvih desetih mesecih. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je tako število obiskovalcev spletnega mesta povečalo za 33,32 odstotka.

Kolikšen pa je znotraj teh številk obisk spletnega mesta prek mobilnih naprav? V prvih desetih mesecih letošnjega leta Visit Ljubljana beleži kar 237 odstotkov več obiskov prek mobilnih telefonov kot v enakem obdobju lani (74.030 proti 21.970). Pri uporabnikih tabličnih računalnikov se je obisk povečal za 176 odstotkov (51.740 proti 18.729). Ob tem se je za 23 odstotkov povečal tudi delež obiskov prek običajnih računalnikov (553.625 proti 451.347). Delež obiskovalcev, ki na spletno mesto dostopa prek mobilnih naprav, je skoraj 20-odstoten.

Med najbolj obiskanimi vsebinami so italijanska jezikovna različica spletnega mesta, organizirani ogledi mesta in izleti po Sloveniji, koledar prireditev ter seznami znamenitosti v angleški jezikovni različici. Slovenske uporabnike najbolj zanima koledar prireditev. Kar zadeva posamezne vsebinske sklope spletnega mesta, pa so se najizraziteje povečali zanimanje za Turistično kartico Ljubljane med Italijani, obisk francoske jezikovne različice in zanimanje za koledar prireditev v angleškem jeziku.

Sorodne vsebine