Pojdi na vsebino

Že od pomladi v Pismih iz Ljubljane poročamo o poteku priprave nove turistične strategije Ljubljane za obdobje 2014 do 2020. Po konec maja zaključeni analitični fazi je do jeseni s podporo več delavnic s ključnimi deležniki in dodatnimi vsebinskimi usklajevanji potekalo oblikovanje strateških smernic. Dokument bo še novembra obravnavan na ključnih organih Turizma Ljubljane in Mestne občine Ljubljana.

Potem ko je avgusta nastal osnutek dokumenta, je od sredine septembra do začetka oktobra med deležniki javnega, zasebnega in civilnega sektorja potekala še dodatna anketa oziroma raziskava mnenja o pomembnosti posameznih elementov turistične ponudbe Ljubljane in njihovi umestitvi v strateški razvojno-trženjski koncept.

Izvajalec celotnega strateškega sklopa, Fakulteta za turistične študije Turistica na Univerzi na Primorskem, je po zaključku anketiranja izdelal analizo raziskave, na tej podlagi ter na podlagi pripomb Strokovnega sveta Turizma Ljubljana in sodelavcev Turizma Ljubljane pa je bil nato izdelan osnutek predloga dokumenta, ki je bil 22. oktobra predstavljen na četrti delavnici. Pripombe na osnutek predloga so se zbirale do 25. oktobra, po tem roku pa je izvajalec oblikoval predlog dokumenta.

V okviru priprave strateških usmeritev razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana je Turizem Ljubljana jeseni ponovno naročil raziskavo o turistični potrošnji gostov, ki v Ljubljani prenočujejo. Naj spomnimo, da je spomladanska raziskava (ki je bila del analitične faze dokumenta) pokazala, da se je v primerjavi z letom 2011 turistična potrošnja v Ljubljani zmanjšala za okoli 30 odstotkov – za doseganje reprezentativnejših podatkov pa je torej raziskava izvedena še v drugem delu leta, torej jeseni. Rezultati raziskave, ki se ravno zaključuje sredi novembra, bodo naknadno vneseni v strateški dokument, ki bo po teh dopolnitvah poslan v obravnavo Svetu zavoda Turizem Ljubljana in potem Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana.

Dokument Strateške usmeritve razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana (2014–2020) bo po potrditvi na Mestnem svetu MOL tudi uradno objavljen na spletnem mestu Visit Ljubljana.

Sorodne vsebine