Pojdi na vsebino

Mestna občina Ljubljana je leta 2007 sprejela zavezo, da bo mesto razvijala s posluhom do okolja in ljudi, ki v tem okolju delajo, živijo in ga obiskujejo. Rezultat je vrsta uspešno izvedenih projektov, ki so potrditev dobili v letos v prestižnem nazivu Zelena prestolnica Evrope 2016, ki ga je Ljubljana dobila letos junija. Na teh osnovah Turizem Ljubljana v letošnjem letu dela pomembne korake tudi na področju trajnostnega razvoja turistične ponudbe – tako se je med drugim aktivno pridružil »Zeleni shemi slovenskega turizma – Slovenia Green«, ki jo razvija Sektor za turizem v okviru javne agencije SPIRIT, s pomočjo katere želijo oblikovati praktično, učinkovito in preprosto orodje za uvajanje in pospešitev uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni destinacij kot tudi ponudnikov. Zelena shema bo na ravni destinacij temeljila na globalnih in evropskih turističnih indikatorjih. V tem procesu je aktivna tudi Ljubljana kot ena od pilotnih slovenskih destinacij, ki uvaja indikatorje ETIS (sistem evropskih indikatorjev za trajnostne destinacije, ki ga je razvila Evropska komisija), hkrati pa se je Ljubljana kot prva slovenska destinacija ocenila tudi po orodju GSTR, ki poleg evropskih indikatorjev vključuje tudi globalne indikatorje za trajnostne destinacije ter tako omogoča primerjavo trajnosti med destinacijami na globalni ravni.

Zelena shema je zastavljena tako, da je uvajanje trajnostnega poslovanja proces nenehnih izboljšav. Je način delovanja, pri čemer shema (oziroma orodja, na katerih temelji) nudi preprosto orodje, ki destinacijo vodi na poti k izboljšanju trajnostnega ravnanja. Hkrati predstavlja pomembno promocijsko orodje za poudarjanje tistih destinacij in ponudnikov, ki delujejo po trajnostnih načelih.

Kot smo že poročali, je Ljubljana prva slovenska destinacija, ki je aktivno pristopila k uvajanju sistema indikatorjev ETIS, in ena od testnih evropskih destinacij. Že nekaj mesecev v Turizmu Ljubljana v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana aktivno pridobivamo vse potrebne podatke, ki bodo nato v drugi fazi podlaga za postavljanje ciljev in akcijskega načrta. Do konca leta 2014 bo s to testno fazo na evropski ravni vzpostavljena tudi podlaga za primerjavo med primerljivimi destinacijami v Evropi (benchmarking). Več o projektu uvajanja indikatorjev ETIS najdete v članku v junijskih Pismih iz Ljubljane (na tej povezavi), v oktobrskih pa smo poročali tudi o objavi ankete med prebivalci in prebivalkami Ljubljana, saj želimo pridobiti njihovo mnenje o turizmu v Ljubljani (prispevek najdete na tej povezavi).

Ob tem pa se je Ljubljana oktobra kot prva slovenska destinacija ocenila tudi po orodju GSTR (kratica pomeni Global Sustainable Tourism Review), ki temelji tako na globalnih trajnostnih indikatorjih (GSTC) kot evropskih (ETIS) in ki bo temeljno orodje nove nacionalne zelene sheme slovenskega turizma, omenjene v uvodu. Oceno smo na Turizmu Ljubljana izvedli v tesnem sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, med drugim tudi s pomočjo podatkov, zbranih v okviru kandidature za Zeleno prestolnico Evrope 2016.

Trenutno je v svetu po tem orodju ocenjenih okoli 1500 destinacij, z oceno pa destinacije dobijo jasno sliko, kje so na posameznih področjih okoljske in družbene trajnosti v primerjavi z drugimi destinacijami. In kar je izredno pomembno – to orodje hkrati daje turistom zelo lahko razumljivo sliko, kako okoljsko in družbeno odgovorna je posamezna destinacija. Ob tem ima orodje dodatno težo, saj se trajnostna slika (oziroma številka – neke vrste zeleni barometer) uporablja tudi preko rezervacijskih platform, kot je BookingDifferent, ki je povezana z Booking.com.

Turizem Ljubljana je bil pred kratkim glede na naše aktivno sodelovanje v ocenjevanju po indikatorjih ETIS in zdaj dodatno še po orodju GSTR – ter še posebej glede na dejstvo, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope 2016 – povabljen, da izvede oceno, s katero se bo potegoval za mesto med 100 najbolj trajnostnimi destinacijami v svetu (Sustainable Destinations Top 100). Poročilo bo v kratkem objavljeno v Totem Tourism Sustainable Destination Report in na spletni strani Green Destinations (ki na globalni ravni podaja neke vrste semafor tistih destinacij, ki izkazujejo trajnostno delovanje in le-tega ocenijo po orodju GSTR). O rezultatih bomo poročali.

Sorodne vsebine