Pojdi na vsebino

Ena od nalog Kongresnega urada pri Turizmu Ljubljana, ki ji bomo v naslednjih mesecih namenili več pozornosti, je vsebinska nadgradnja zavihka z destinacijsko predstavitvijo v sklopu portala www.visitljubljana.com, ki je namenjena ciljnemu segmentu organizatorjev srečanj. Dela pri tem projektu, ki zajema tudi bolj dinamično vsebino in vključitev družbenih platform, smo se že pospešeno lotili, njegov zaključek pa je predviden do sredine leta 2016.

Delavnica Turizma Ljubljana.

© Uroš Črnigoj

Delavnice o digitalnem trženju za kongresne ponudnike

Ker so partnerji – ključni ponudniki kongresnih zmogljivosti in storitev v Ljubljani – zelo pomemben del destinacijske zgodbe, ki jo tudi sooblikujejo, smo se povezali s podjetjem E-laborat, da bi vsem zainteresiranim ponudili novo znanje. S skupnim angažmajem bo napredek pri digitalnem trženju viden tako na ravni destinacije kot tudi posameznih partnerjih. Prvo serijo dveh delavnic smo izvedli lani, nadaljevali pa smo v letošnjem oktobru s še dvema dobro obiskanima delavnicama

Primož in Uroš Žižek sta analitično, interaktivno in s primeri dobre prakse govorila o ustvarjanju in upravljanju vsebin, optimizaciji njihove priprave za specifični segment kongresne dejavnosti in o ključnih orodjih za trženje Ljubljane v tem segmentu. 

Tematika druge delavnice je bilo upravljanje komunikacij v različnih kanalih oziroma medijih s poudarkom na spletnih mestih, agregatnih spletnih mestih, družbenih medijih, stikih z javnostjo in medijskih spletnih portalih ter e-poštnem komuniciranju.

Večja dinamičnost vsebin – novice, LinkedIn in nov profil Twitter 

V zadnjih dveh mesecih sta premik in večja dinamičnost vsebin že opazna, saj je objava novic postala dobrodošla stalnica na zavihku za organizatorje srečanj v okviru www.visitljubljana.com. Hkrati pa smo obudili profil LinkedIn in v začetku novembra odprli nov profil Twitter za Kongresni urad Ljubljana Meet in Ljubljana. Postati želimo koristen in kakovosten vir raznovrstnih informacij in z objavami pripomoči k dvigu prepoznavnosti naše destinacije – s poudarkom na industriji srečanj, a tudi širše. Vabimo vas, da nam sledite in skupaj z nami soustvarjate skupnost Meet in Ljubljana

Sorodne vsebine