Pojdi na vsebino

Lokalni turistični dogodki imajo praviloma velik potencial za privabljanje obiskovalcev, a le, če ga prepoznamo in izkoristimo, obenem pa so nam za to na voljo ustrezna komunikacijska orodja ter znanje in veščine, kako jih uporabljati. Občine in drugi pristojni za razvoj turizma v regiji Osrednja Slovenija premorejo različna komunikacijska znanja in večine – zato so dogodki, ki jih prirejajo, tudi različno prepoznavni; ponekod so, ponekod manj. Turizem Ljubljana je zato jeseni pripravil štiri delavnice, na katerih so se predstavniki občin, zavodov za turizem, turističnih podjetij, društev in drugih, ki se ukvarjajo z organizacijo prireditev v Osrednjeslovenski regiji, seznanili z možnostmi, kako povečati prepoznavnost dogodkov.

Namen delavnic, ki so jih pripravili v različnih krajih v regiji in ki se jih je skupaj udeležilo okoli štirideset slušateljev, je bil predstaviti osnovna praktična znanja o komunikacijski podpori dogodkom, vzpostaviti procese delovanja, vključevanja in povezovanja za večjo odmevnost dogodkov – v skladu z usmeritvami Turizma Ljubljana in Slovenske turistične organizacije. Poleg tega so želeli pri Turizmu Ljubljana partnerje v regiji Osrednja Slovenija spodbuditi k aktivnejšemu komuniciranju med seboj, pa tudi s Turizmom Ljubljana.

Ker je komunikacijska podpora dogodkom tam, kjer zanjo skrbijo posamezniki ali manjše ekipe, pogosto odrinjena na rob delovnih nalog (še zlasti zaradi omejenega časa, ki je na voljo za delo), je bil namen delavnic postaviti vzorčne modele delovanja in spodbuditi povezovanje na ravni vse regije. Na delavnicah so tako opredelili ključna znanja za pripravo in upravljanje dogodkov, komunikacijsko podporo dogodkom, spregovorili so tudi o pomembnosti trajnostnega razvoja, ki naj bo tesno vpet v vse dogodke.

Udeleženci so bili z vsebino delavnic zelo zadovoljni; znanje z njih nameravajo uporabljati pri svojem nadaljnjem delu. Tako si želijo pri Turizmu Ljubljana delavnice nadaljevati tudi prihodnje leto.

Sorodne vsebine