Pojdi na vsebino

Oktobra je bila v Tel Avivu v Izraelu jesenska konferenca združenja City Destinations Alliance (City DNA), ki povezuje evropske mestne destinacije v skupnih prizadevanjih za razvoj turizma; predseduje mu direktorica Turizma Ljubljana mag. Petra Stušek. Naslov konference je bil »Turizem v prehodu«, na številnih predavanjih pa so osvetlili ključne izzive turizma in predlagali rešitve za soočanje z njimi.

Nagovor mag. Petre Stušek, direktorice Turizma Ljubljana, na jesenski konferenci združenja City DNA, ki mu predseduje, 2022

Nagovor mag. Petre Stušek, direktorice Turizma Ljubljana in predsednice združenja City DNA © arhiv Gostilne pri Mari

Na konferenci, ki je bila od 19. do 22. oktobra, je več kot 125 udeležencev iz evropskih in drugih mest spregovorilo o prehodih, ki jih doživlja turizem, in o tem, ali so to minljivi trendi ali bodo tudi v prihodnje narekovali razvoj turističnega sektorja.

Največji izzivi

Svet se sooča s hiperinflacijo, svetovno recesijo, vojno v Evropi in naraščajočimi geopolitičnimi napetostmi. Podnebne spremembe in njihove posledice že krojijo življenje po domala vsem svetu. Življenja ljudi so čedalje bolj vpeta v svet novih tehnologij. To so nekateri ključni trendi, ki neposredno vplivajo (tudi) na razvoj turizma v mestih in državah po vsem svetu in ki so bili v ospredju konference.

Med drugimi pomembnejšimi izzivi so na njej izpostavili še, denimo, nekatere težave, ki jih je sprožila pandemija, kot je pomanjkanje kadra v turizmu. Temu se bo morala panoga prilagoditi, ponuditi fleksibilnejše delovno okolje, skrajšan delovni čas ... Govor je bil o težavah v letalskem prometu, ki krepijo trend čedalje bolj premišljenega odločanja ljudi za destinacije, ki jih bodo obiskali. Na konferenci so poudarili tudi potrebo po sinergiji turizma z lokalnim prebivalstvom, o tem, da mora biti to vključeno v vse ravni razvoja turizma. Poudarili so pomembnost vključujočega turizma na splošno – torej turizma, ki omogoča celovito izkušnjo vsem skupinam obiskovalcev (tudi, na primer, gibalno oviranim, L.G.B.T.Q.I.A.+ gostom ...).

Podnebne spremembe in ukrepi

Na konferenci so poleg tega preučili pomembno vlogo destinacijskih organizacij pri podnebnih ukrepih. Kot je dejala predsednica združenja City DNA mag. Petra Stušek, je treba prepoznati, »kje naj začnemo, kako naj ustvarimo ustrezno podporo pri njihovem uresničevanju in kako v prizadevanja vključiti vse deležnike in skupnost.« V turizmu je sicer znana Glasgowska deklaracija o podnebnih ukrepih, ki poudarja nujnost doslednega načrta za ukrepe v turizmu na svetovni ravni in ki jo je podpisalo že več kot sedemsto predstavnikov turistične industrije po vsem svetu.

Sorodne vsebine