Pojdi na vsebino

Kongresni urad Slovenije je konec oktobra predstavil trinajst kongresnih ambasadorjev in ambasadork Slovenije 2023, ki so s predanostjo, z zavzetim delom, mednarodno vpetostjo in vztrajnostjo pripomogli, da je Slovenija v preteklih letih gostila mednarodne znanstvene, strokovne in druge poslovne ter športne dogodke.

Slovenski ambasadorski program je Kongresni urad pri Turizmu Ljubljana zasnoval kot strateški partnerski projekt za spodbujanje nadaljnje internacionalizacije znanstveno-raziskovalnega potenciala države. Zaživel je leta 2019, ob podpori Slovenske turistične organizacije in številnih partnerjev.

Častni ambasador: prof. dr. Jadran Lenarčič

Letošnji prejemnik naziva častni kongresni ambasador je prof. dr.  Jadran Lenarčič, dolgoletni direktor Instituta Jožef Stefan, ki je strokovni javnosti znan tudi po elitnem mednarodnem simpoziju Napredek v kinematiki robotov. Simpozij je zasnoval že kot mlad raziskovalec in ga prvič organiziral leta 1988 v Ljubljani. Doslej je bil član in tudi vodja programskih odborov več kot 150 mednarodnih konferenc in drugih dogodkov, večinoma v tujini, nekatera pa je pripeljal tudi v Slovenijo.

Kongresni ambasadorji in ambasadorke Slovenije za leto 2023 na področju znanstveno-strokovnih dogodkov pa so: prof. dr. Saba Battelino, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani (UL), prof. dr. Andrej Bauer, Fakulteta za matematiko in fiziko, UL, prof. dr. Robert Dominko, Kemijski Inštitut Ljubljana, prof. dr. Iztok Grabnar, Fakulteta za farmacijo, UL, prof. dr. Mojca Juriševič, Pedagoška fakulteta, UL, prof. dr. Tanja Kersnik Levart, UKC Ljubljana, Pediatrična klinika, KO za nefrologijo, prof. Janez Koželj, Mestna občina Ljubljana, dr. Andrijana Tivadar, Slovensko farmacevtsko društvo, dr. Irena Vovk, Kemijski Inštitut Ljubljana, Marko Vrtovec, Remigo, d.o.o., in izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk, Fakulteta za farmacijo, UL.

Kongresna ambasadorka Slovenije na področju športnih dogodkov je Barbara Železnik, Društvo Timing Ljubljana.

Pomemben prispevek k napredku

Kot je ob podelitvi priznanj med drugim dejala mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, ima delo kongresnih ambasadorjev in ambasadork neprecenljiv vpliv na lokalno skupnost – ne zgolj z ekonomskega vidika, temveč tudi na ravni družbe. Kongresi pripomorejo k boljšemu izobraževanju, zdravstvu in družbenemu razvoju, kar je ključnega pomena za napredek skupnega okolja.

Poleg tega njihova prizadevanja utrjujejo ugled Ljubljane kot pomembne destinacije za srečanja na svetovni ravni.