Pojdi na vsebino

Pri Turizmu Ljubljana pripravljajo v sodelovanju s partnerji smernice in ukrepe za izboljšanje upravljanja z odpadki v hotelih. Oktobra so izvedli delavnico, na kateri so s partnerji in hotelirji razmišljali o izzivih na področju upravljanja z odpadki in o spremembah, ki bi izboljšale ta del poslovanja hotelov.

Irena Orešnik © Matic Bajželj

Raziskava o upravljanju z odpadki

Udeležencem so skupaj z nevladno organizacijo Ekologi brez meja in javnim podjetjem VOKA SNAGA predstavili tudi ključne izsledke raziskave o upravljanju z odpadki v ljubljanskih hotelih, ki so jo izvedli v prvi polovici letošnjega leta (pri njej je sodeloval še Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani). Na povabilo k raziskavi se je odzvalo osemnajst hotelov.

Izsledki raziskave temeljijo na intervjujih s predstavniki hotelov, javnih podatkih JP VOKA SNAGA ter naključnega odvzema in vzorčenja odpadkov v petih hotelih. Pokazali so, da je mešanih komunalnih odpadkov še vedno preveč in da bo treba še zlasti na tem področju uvesti pomembne izboljšave.

Strateški cilji za zelen prehod

Pri Turizmu Ljubljana so na podlagi izsledkov raziskave opredelili tri glavne strateške cilje za bolj trajnostno upravljanje z odpadki v hotelih: izboljšanje ločevanja odpadkov, zmanjševanje uporabe izdelkov za enkratno uporabo in uvedba modela merjenja odpadkov. Pri uresničevanju ciljev bodo hotelirjem v pomoč strokovnjaki, prejeli pa bodo tudi smernice za nadaljnje upravljanje z odpadki.

Za doseganje ciljev pa bo potrebno tudi jasno komuniciranje problematike in rešitev zanjo na ravni destinacije.