Pojdi na vsebino

V Ljubljani je bilo v začetku novembra srečanje Konzorcija Slovenia Green. Ta združuje destinacije in ponudnike, ki sledijo trajnostnemu razvoju in so prejeli znak Zelene sheme slovenskega turizma Slovenia Green. Srečanja se je udeležilo okoli petdeset predstavnikov destinacij in ponudnikov iz vse Slovenije.

Irena Orešnik © Matic Bajželj

Prepoznavanje deležnikov in sodelovanje med njimi

Osrednji govorec na srečanju je bil Pawel Nizinski, poljski strokovnjak za etično poslovanje in trajnost, direktor podjetja Better. Predstavil je metodologijo za identificiranje deležnikov in za tesnejše povezovanje med njimi pri prizadevanjih za trajnostni razvoj. Kot je poudaril, je to izjemno pomembno za doseganje zastavljenih ciljev.

Udeleženci srečanja so po njegovem predavanju v skupinah identificirali deležnike za izbrani izziv in jih na podlagi na novo usvojene metodologije opredelili po njihovi pomembnosti.

Predstavitev trajnostnih praks ljubljanskega turizma

Turizem Ljubljana je eden prvih članov Konzorcija Slovenia Green. Kot imetnik platinastega znaka Slovenia Green in kot ena vodilnih trajnostnih destinacij na svetovni ravni je udeležencem srečanja predstavil tudi nekatere trajnostne prakse Ljubljane; tako so se lahko med drugim udeležili kreativnih rokodelskih delavnic – butičnih doživetij, ki ohranjajo stare ljubljanske obrti.