Pojdi na vsebino

Organi regije Osrednje Slovenije so se 9. oktobra 2012 srečali na 6. srečanju oziroma seji Foruma in Strokovnega sveta regijske destinacijske organizacije Osrednja Slovenija, na kateri so člani pregledali aktivnosti v preteklih mesecih ter potrdili načrtovane aktivnosti za leto 2013, ko RDO vstopa v svoje tretje leto delovanja.

Sejo je sklical in vodil Turizem Ljubljana kot nosilec regijskih aktivnosti, ki je poročilo o aktivnostih za leto 2012 oddal 15. oktobra. V obdobju od maja do sredine oktobra 2012, ki ga zajema poročilo, so bile izvedene vse načrtovane aktivnosti.

Najpomembnejše naloge v zadnjih petih mesecih letošnjega leta so bile naslednje:

Potem, ko je bilo v letu 2011 spletno mesto turistične destinacije Ljubljana tehnično nadgrajeno ter oblikovno in vsebinsko prenovljeno, hkrati pa razširjeno na celotno območje regije, se je nadgradnja spletne strani nadaljevala. Doseg spletnega mesta je bil v letu 2012 razširjen še tako rekoč fizično, z namiznih in prenosnih računalnikov na pametne telefone in tablične računalnike.

Izvedene so bile potrebne aktivnosti za višjo uvrščenost spletne strani na spletnih iskalnikih. Aktivnosti so bile usmerjene v uvrstitev spletne strani regije na spletne iskalnike ter oglasne kampanje v omrežjih Google Adwords, Google Content in Google Search, v sistem Facebook Ads ter v sistem za dostopanje do medijskih vsebin DoubleRecall; vse tri kampanje so trajale od sredine aprila do konca septembra.

Promocijska dejavnost je obsegala različne aktivnosti:
– oblikovanje in izdelavo promocijskega gradiva: izdanih je bilo več publikacij, večinoma so bile predstavljeni konkretni prodajni izleti oziroma programi v jezikih ciljnih trgov, kjer so potekale predstavitve in druge promocijske aktivnosti; izšel je tudi turistični zemljevid regije Osrednja Slovenija, za vseh 26 občin pa so bile pripravljene tudi simpatične zgodbe, bajke, miti in legende iz ljudskega izročila, ki bodo predstavljene v posebni knjižici in bodo popestrile izlete in vodstva po regiji; 
– organizacijo promocijskih in medijskih dogodkov v tujini: v preteklih mesecih sta bila izvedena dva večja regijska nastopa (v Sarajevu 1. junija 2012 in v Beogradu 5. oktobra 2012); 
– zakup oglaševalskega in medijskega prostora v tujih in domačih medijih: oglaševalske aktivnosti v medijih so predstavljale podporo dogodkom na ciljnih trgih, kot sta bila oglasa v katalogu Kompas Beograd in reviji Serbia National Revue;
– druge aktivnosti, ki so potekale v podporo pospeševanju prodaje ter trženju regijskih programov in ponudbe, med katerimi velja izpostaviti pripravo bogate foto banke s fotografijami regije iz zraka (fotografije vseh 26 občin so na voljo vsem udeleženim občinam v promocijske namene) ter sodelovanje v foto natečaju Picture Slovenia.

Nadaljevalo se je tudi delo pri oblikovanju novih integralnih turističnih proizvodov. Po aktivnem delu v letu 2011 sta bila v letu 2012 v sodelovanju z Umanotero oblikovana dva nova trajnostna turistična izleta po Osrednjeslovenski regiji: »Dragocena naravovarstvena območja na pragu prestolnice« (Ljubljana–Vrhnika– Medvedje Brdo–(Rakitna)–Ljubljansko barje–Ljubljana) in »Trajnostni biseri Srca Slovenije: k naravi in ljudem« (Ljubljana–Dolsko–Gorenja vas–Snovik–Šmartno pri Litiji–Dole pri Litiji–Ljubljana).

V letu 2013 pa so načrtovane naslednje aktivnosti:

V okviru promocije bo pripravljenih nekaj publikacij s prevodi: letak za nastop na sejmu TIP 2013 v Ljubljani, prevod in dopolnitev publikacije »Excursion programmes« za italijanske in avstrijske organizatorje potovanj, publikacija »Zgodbe iz ljudskega izročila za regijo Osrednja Slovenija«, kulinarični vodnik po regiji in ponatis obstoječih publikacij po potrebi.

Med promocijskimi nastopi bo na domačem trgu v ospredju nastop na TIP 2013 v Ljubljani z osrednjo temo EuroBasket 2013 kot priložnostjo za celo regijo, od nastopov v tujini pa bodo potekali dnevi regije v Italiji, Avstriji in v Srbiji (ponovno v Beogradu).

Na področju oglaševanja in odnosov z javnostmi bo izdelan in izveden optimalni promocijski splet na ciljnih trgih (na tujih in domačem trgu), v podporo pospeševanju prodaje in trženju regijskih programov in ponudbe, po ciljnih skupinah, med drugim oglasi »Regija za sveža doživetja« v prilogi Oddih, oglas in promocijski članek v reviji Potepanja, oglas v »Dove Italija«, oglasi na avstrijskem trgu, aktivnosti v podporo pospeševanju regijskih programov ter zakup vizualne identitete na avtobusu Veseli Janez do septembra 2013.

Na spletnih straneh se bodo še naprej nadgrajevale vsebine in besedila za predstavitev celotne regije ter njenih kulturnih, turističnih in naravnih zanimivosti v šestih jezikih ciljnih trgov, vzpostavljeno bo trženje programov »zelenih zgodb regije«, potekala pa bo tudi dopolnitev funkcionalne in tehnične nadgradnje destinacijskega portala za regijo, vključno z dopolnitvijo nadgradnje mobilne destinacijske različice portala, vezanega na RDO. Nadaljevale se bodo tudi aktivnosti za višjo uvrščenost spletne strani turistične destinacije na spletnih iskalnikih.

Na sliki predstavitev regije v Beogradu 5. oktobra 2012.

Sorodne vsebine