Pojdi na vsebino

Po izboru FIJET Slovenija – Društva slovenskih turističnih novinarjev je dobitnik letošnjega Kristalnega Triglava, priznanja za vrhunske dosežke v slovenskem turizmu, javni zavod Turizem Ljubljana. Barbari Vajda, direktorici Turizma Ljubljana, je priznanje na večerni svečanosti v okviru Dnevov slovenskega turizma v Radencih v ponedeljek, 15. oktobra 2012, izročil Drago Bulc, predsednik slovenskih turističnih novinarjev.

Priznanje, ki so ga turistični novinarji lani v Portorožu prvič podelili v okviru prvih Dnevov slovenskega turizma – prejel ga je predsednik uprave podjetja Postojnska jama Marjan Batagelj, pomeni pomembno priznanje za delo celotne ekipe Turizma Ljubljana v dobrih desetih letih delovanja (Turizem Ljubljana je ustanovila Mestna občina Ljubljana aprila 2001).

Takole je FIJET Slovenija utemeljil svoj izbor:

»V dobrem desetletju delovanja je Turizem Ljubljana odigral pomembno vlogo v povezovanju nosilcev turistične in s turizmom povezane ponudbe slovenske prestolnice na osnovi več strateških razvojnih dokumentov. Z odlično načrtovanimi in sistematično izpeljanimi aktivnostmi je omogočil uresničitev razvojnih in trženjskih potencialov Ljubljane in njenega zelenega zaledja, v zadnjih letih tudi s pridobivanjem evropskih sredstev za različne projekte tako za Ljubljano kot tudi za Osrednjeslovensko regijo. Turizem Ljubljana je zdaj tudi nosilec aktivnosti regionalne destinacijske organizacije Osrednja Slovenija, ki povezuje vseh 26 občin ljubljanske urbane regije, aktivnosti na domačem in tujih trgih pa so že obrodile sadove.

Turizem Ljubljana je z dobro izpeljanimi promocijskimi aktivnostmi na vseh pomembnih turističnih sejmih, intenzivnimi stiki z domačimi in tujimi novinarji ter kot turistična agencija za receptivni turizem in razvejano mrežo stikov s tujimi partnerji v svet ponesel podobo Ljubljane kot izjemno prijetne in živahne srednjeevropske prestolnice, v kateri potekajo številne prireditve na zgledno urejenih trgih, ulicah, na območju Tivolija in na nabrežjih Ljubljanice. Ljubljanica s svojimi nabrežji je z leti postala pravi magnet za prebivalce pa tudi obiskovalce Ljubljane. Zavod je investiral v turistično infrastrukturo na območju Tivolija, pomembno je pripomogel tudi k urejanju nabrežij Ljubljanice, saj je namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo leta sistematično usmerjal v investicije, kot so vzpostavitev pristanov na Ljubljanici, prenova Trnovskega pristana, ureditev sprehajalne poti na Krakovskem nasipu in na Grudnovem nabrežju.

Zavod je z dobro organiziranostjo in zavzetim strokovnim delom Ljubljano uveljavil kot kongresno mesto, zagotavlja vzorno vodenje po mestu ter informiranje turistov tako v informacijskih centrih kot tudi z vsebinsko bogatim spletnim mestom Visit Ljubljana, ki je od nedavnega prilagojen tudi za vse vrste mobilnih naprav.

Turistična kartica Ljubljane je tretja najbolje ocenjena v Evropi in je le eden izmed projektov, ki jih zavod izvaja kot odgovor na povečano turistično povpraševanje. Izmed drugih kaže omeniti še projekte Sožitje med mestom in podeželjem, Gostoljubnost ljubljanskih hiš, Ljubljana – mesto doživetij, ki zajema številne investicije v turistično infrastrukturo na območju Ljubljane, in projekt Ljubljanski mozaik, ki združuje ponudnike s področja ljubljanskega turizma.

Kljub krizi je Ljubljana v zadnjih dveh letih dosegla nadpovprečno dober turistični obisk, število gostov in število prenočitev pa sta se v obdobju zadnjih desetih let več kot podvojili. Leta 2001 je Ljubljano obiskalo 194.715 gostov, lani 425.163, leta 2001 je bilo ustvarjenih 391.421 prenočitev, lani 794.646, letošnjih načrtovanih 799.000 prenočitev pa bo zanesljivo preseženo.«

FIJET Slovenija – Društvo turističnih novinarjev Slovenije (FIJSLOV) je deset članov ustanovilo maja 2005, danes pa je vanj vključenih že več kot 50 novinarjev, piscev in fotografov, ki pišejo o turistični dejavnosti in poklicno delujejo tako pri osrednjih slovenskih medijih kot tudi v regionalnih in lokalnih ter v specializiranih, strokovnih in internetnih medijih. Društvo nadaljuje 40-letno delovanje Sekcije turističnih novinarjev pri Društvu novinarjev Slovenije, ki je bila ustanovljena leta 1965. Glavni cilj društva je pri članih spodbujati strokovno in poglobljeno spremljanje slovenskega in svetovnega turizma ter sodelovanje s sorodnimi stanovskimi združenji v Evropi in svetu.

Sorodne vsebine