Pojdi na vsebino

S koncem septembra se Ljubljana ponaša s tremi prenovljenimi arheološkimi parki – Rimski zid, Emonska hiša in Zgodnjekrščansko središče sedaj skupaj z nekaterimi drugimi pomembnimi antičnimi spomeniki v središču Ljubljane v obliki krožne poti omogočajo neposredno srečanje z antično dediščino Ljubljane. Podajte se na pot po 2000 let stari dediščini Emone. V oktobru 2012 je ogled brezplačen.

Skupaj s programi za domače in tuje obiskovalce, ki omogočajo strokovna in turistična vodenja ter samostojne oglede, na voljo pa so tudi otrokom prilagojeni programi, je tako Ljubljana bogatejša za sodobno urejene arheološke parke v samem mestnem jedru.

Novost je krožna pot Emona, ki po rimski Ljubljani povezuje deset prepoznavnih točk antičnih spomenikov, opremljenih z razlagalnimi tablami. Projekt sodi v okvir projekta Emona 2000 ob 2000. obletnici obstoja rimske Ljubljane, ki jo bo Ljubljana obeleževala leta 2014. Za obiskovalce so na voljo zemljevid Emone, posebni otroški vodnik Emona od E do A, s pametnimi telefoni pa lahko obiskovalci dostopajo do dodatne zvočne in slikovne informacije tudi preko sistema QR-kod.

Zanimivi so tudi novi popularizacijski programi in dogodki: Rimski duhovi oživijo (kostumirano vodstvo po emonskih spomenikih), Rimski dan (enodnevni program različnih delavnic) in Arheologija je kul (pedagoški program), prenovljeni pa so programi Arheopeskovnik, Po sledeh antične Emone, Marcus in drugi.

Ljubljana se ponaša z izjemno bogato arheološko dediščino in kontinuirano poselitvijo od prazgodovine do danes. Posebno mesto v zgodovini poselitve zaseda obdobje Emone. Glede na stanje arheoloških parkov ter drugih najdb, ki so razpršene po mestu in kot take težko prepoznavne, je Oddelek za kulturo MOL več let iskal možnosti za njihovo revitalizacijo. Leta 2011 je oddelek pridobil sredstva evropskih skladov (Operativni programi krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013) in začel z vodenjem projekta revitalizacije arheoloških parkov. Med glavnimi cilji prenove je bila sodobna predstavitev te pomembne kulturne dediščine Ljubljane, ki bo hkrati omogočala izvedbo novih programskih vsebin za najširši krog obiskovalcev.

Prenovo treh arheoloških parkov in ostalin rimske Emone v Ljubljani je vodil Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana, izvajali pa Muzej in galerije mesta Ljubljane ter Območna enota Ljubljana in Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Več informacij o parkih je na voljo tukaj.

Sorodne vsebine