Pojdi na vsebino

V Turizmu Ljubljana smo v skladu s strateškim turističnim dokumentom Ljubljane, ki razvoj temelji na trajnostnih načelih, letos pomladi pristopili v shemo trajnostnih destinacij ETIS, ki jo je razvila Evropska komisija. Sistem je naravnan izredno razvojno – glavni namen je sistematično spremljati in upravljati zelena prizadevanja, katerih cilji so nadgraditi aktivnosti, zmanjševati učinke na okolje ter uvajati ukrepe za večjo kakovost bivanja za prebivalce in večjo privlačnost za obiskovalce. Ta teden smo v Turizmu Ljubljana začeli izvajati anketo, namenjeno prebivalcem mesta, da bi ovrednotili odnos Ljubljančanov in Ljubljančank do turizma v mestu.

Ljubljanica jeseni.

© D. Wedam

Anketa je sicer uvrščena med opcijske oziroma izbirne indikatorje (torej ne med obvezne), vendar ocenjujemo, da je prav odnos prebivalcev do turizma izrednega pomena za pravo podobo in utrip mesta kot turistične destinacije. Indikator je zastavljen na način, da meri odstotek prebivalcev, zadovoljnih s turizmom v destinaciji, pri čemer se ocena vrednoti glede na sezono oziroma letni čas. Z odgovori na vprašanja naj bi prebivalci Ljubljane izrazili svoje mnenje o tem, ali ima mesto od turizma koristi (ter podali svoje mnenje, kako turizem vpliva na značilnosti in lokalno identiteto, kulturo in dediščino) – še posebej pa tudi svoj pogled na to, ali ima koristi od turizma posameznik. 

Z anketo bi želeli tudi izvedeti, ali prebivalci ocenjujejo, da so vključeni pri načrtovanju in razvoju turizma, pa tudi, kakšen vpliv na kakovost življenja ima po njihovi oceni turizem. Ker bo Ljubljana v letu 2016 nosilka naziva Zelena prestolnica Evrope, želimo prebivalce in prebivalke Ljubljane v vprašalniku povprašati tudi o tem, ali so seznanjeni z nazivom in kaj bi naj naziv po njihovem mnenju prinesel Ljubljani. 

Vse odgovore bomo obravnavali kot zaupne, podatke pa bomo uporabili za načrtovanje in izvedbo ukrepov na okoljskem področju in še posebej na področju vpliva turizma na družbeno skupnost. 

Ljubljana je prva slovenska destinacija, ki je aktivno pristopila k uvajanju sistema ETIS, in ena od testnih evropskih destinacij. Do konca leta 2014 bo s to testno fazo na evropski ravni vzpostavljena tudi podlaga za primerjavo med primerljivimi destinacijami v Evropi (benchmarking). Več o projektu uvajanja indikatorjev ETIS najdete v članku v junijskih Pismih iz Ljubljane na tej povezavi

Vse prebivalke in prebivalce mesta prijazno vabimo k izpolnitvi ankete, ki vam ne bo vzela več kot dve minuti, vaše sodelovanje pa je res izrednega pomena. Anketo najdete na tej povezavi. Za vaše sodelovanje se vam toplo zahvaljujemo.

Sorodne vsebine