Pojdi na vsebino

V okviru Dnevov slovenskega turizma, ki so potekali v Novi Gorici, letos že petič po vrsti, je Slovenska turistična organizacija (STO) podelila prve certifikate v okviru Zelene sheme slovenskega turizma. Ljubljana je postala prva destinacija v Sloveniji z nazivom Slovenia Green Destination, certifikat pa je pridobila v okviru najvišje, zlate kategorije. S podelitvijo prvih certifikatov Zelene sheme slovenskega turizma STO sledi viziji in ciljem rasti konkurenčnosti slovenskega turizma in utrjevanja podobe Slovenije kot trajnostno usmerjene, zelene turistične destinacije, kar je tudi poslanstvo Turizma Ljubljana za Ljubljano kot Zeleno prestolnico Evrope 2016.

Poleg Ljubljane je certifikat Slovenia Green – vendar v kategoriji nastanitveni ponudniki (Slovenia Green Tourist Accommodation) – dobilo še šest slovenskih ponudnikov nastanitev, ki že imajo enega od uveljavljenih mednarodnih okoljskih znakov. V postopek za pridobitev znaka Slovenia Green bo v letu 2016 vstopilo tudi sedem ljubljanskih hotelov, ki so trenutno v procesu pridobivanja znaka Travelife, ki ga tudi priznava Zelena shema slovenskega turizma (več v prispevku o delavnici za uvajanje znaka Travelife, v septembrskih Pismih iz Ljubljane).

Ljubljana je izpolnila kriterije za zlato plaketo

Ljubljana je zlati certifikat pridobila na podlagi dejstva, da je bila z oceno nad 8.0 ocenjena v treh od petih kategorij – trajnostni indikatorji so razvrščeni v področja narava, okolje, identiteta in kultura, turizem in poslovanje ter destinacija in varnost. Najvišjo oceno je pridobila na področju identitete in kulture

Ocenjevanje po globalno priznanih trajnostnih indikatorjih se je začelo že konec 2014

Naj spomnimo, da se je Ljubljana že decembra lani po oceni 30 mednarodnih strokovnjakov uvrstila na seznam najbolj trajnostnih turističnih destinacij na svetu, tako imenovani Global Top 100 Sustainable Destinations 2014. V Turizmu Ljubljana smo nato ocenjevanje trajnostnega delovanja izvedli po evropskih (ETIS) in globalnih (GSTC) indikatorjih – ki predstavljajo tudi osnovo Zelene sheme slovenskega turizma. Slednjo je nato Slovenska turistična organizacija lansirala aprila letos kot orodje za uvajanje in pospešitev uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v slovenski turizem ter obenem kot podlago za trženje zelene ponudbe. 

Zelena shema slovenskega turizma je razvojno naravnana

Ljubljana je tako že v začetku leta izpeljala temeljno ocenjevanje, zdaj oktobra pa tudi pridobila končno, uradno in mednarodno priznano oceno, ki jo je podelila organizacija Green Destinations, ki upravlja to orodje na globalni ravni, s čimer je v družbi več kot 1200 destinacij, že ocenjenih po tem orodju v svetu. 

Za vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma je Ljubljana ob tej uradni oceni dodatno opredelila svoj zeleni značaj (svoje zelene posebnosti) in podpisala Zeleno politiko slovenskega turizma, ki opredeljuje temeljno zavezo slovenskega turizma, da deluje po trajnostnih načelih in da si nenehno prizadeva za izboljšave.

V okviru procesa ocenjevanja je Ljubljana identificirala nekatere šibke točke – v največji meri vezane na pomanjkanje okoljsko certificiranih turističnih ponudnikov in zelenih nabavnih verig. Na tej osnovi so že pred poletjem stekle aktivnosti za povečanje števila nastanitvenih ponudnikov, ki trajnostno poslovanje izkazujejo z mednarodno priznanimi okoljskimi certifikati (prej omenjen znak Travelife). Ob tem je v teku tudi projekt »Zelene nabavne verige« in v pilotni projekt za lokalno oskrbo so se prijavili prvi štirje gostinski obrati.

Trajnostno ravnanje in kontinuirane aktivnosti za izboljšave so tesno vpete v aktivnosti Turizma Ljubljana in Mestne občine Ljubljana, tako skozi temeljne razvojne dokumente kot skozi zavezo, ki jo je sprejela Ljubljana s prejemom naziva Zelena prestolnica Evrope 2016.

Sorodne vsebine