Pojdi na vsebino

Ljubljana je septembra ponovno dosegla dvomesečno rast nočitev. Obiskovalci so v Ljubljani po oceni, opravljeni za približno štiri petine ležišč v Ljubljani*, v septembru 2015 opravili 123.642 nočitev ali 14,4 odstotka več, skupaj pa to v obdobju devetih mesecev predstavlja povečanje kar za 20 odstotkov.

Ljubljanica jeseni.

© D. Wedam

September je bil vremensko spremenljiv, a vseeno lep in topel mesec, ob tem pa izreden mesec za poslovni turizem, saj so se ob dveh večjih kongresih (ESRA in Alzheimer Europe) odvijali številni dogodki z 200 do 350 udeleženci. September in oktober (poleg maja in junija) sta špica tudi za korporacijske dogodke in motivacijska potovanja. Vse to se je odrazilo na odlični turistični statistiki.

Septembrski podatek za približno 80 odstotkov nastanitvenih objektov v Ljubljani, ki jih v Turizmu Ljubljana spremljamo dnevno, je 93.796 nočitev, kar je za 14,4 odstotka več kot lani. Od teh je bilo 2.317 nočitev domačih gostov in 91.479 nočitev tujih gostov. 

Po oceni za vse nastanitvene zmogljivosti je bilo nočitev 123.642, kar je za 14 odstotkov več kot septembra lani. Ocena za vse nastanitvene objekte v Ljubljani za devet mesecev pa kaže, da je bilo opravljenih 957.795 nočitev, kar je 20 odstotkov nočitev več kot v devetih mesecih lani (podatek SURS za januar do september 2014: 799.193).

Obisk TIC-ev septembra skoraj za četrtino večji kot lani 

Septembra je ljubljanske TIC-e obiskalo 41.957 oziroma 23 odstotkov več obiskovalcev kot septembra leto prej (2014: 34.031). Med njimi je bilo domačih 3.362, kar je 7 odstotkov manj (2014: 3.585), in tujih 38.595 (2014: 31.346). V devetih mesecih letošnjega leta je ljubljanske TIC-e obiskalo 261.787 obiskovalcev, kar je 4 odstotke več kot v enakem obdobju lani (2014: 250.712). 

Septembra nekaj več naročenih vodstev

Septembra 2015 smo izvedli 254 naročenih vodstev, kar je 4 odstotke več kot lani v tem obdobju (2014: 245). Skupaj smo v devetih mesecih izvedli 1.342 naročenih vodstev, kar je 6 odstotkov več kot lani v enakem obdobju (2014: 1.267), na ta način pa si je mesto v tem obdobju ogledalo 23.437 obiskovalcev.

Ob naročenih vodenih ogledih smo izvajali tudi redna vodstva po Ljubljani, ki se jih je septembra udeležilo 862 turistov, skupaj v devetih mesecih pa 4.628 turistov.

Rast prodaje storitev še večja od rasti nočitev

Vrednost celotne prodaje v TIC-ih, ki vključuje spominke, knjige, razglednice, uporabo interneta, vstopnice, vodstva, prodajo turistične kartice, izlete po Sloveniji in drugo, je bila septembra večja skupaj za 22 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Prodaja v devetih mesecih letošnjega leta je presegla lansko obdobje še za nekoliko več, za 23 odstotkov. V tem okviru se je prodaja Turistične kartice Ljubljana povečala nadpovprečno, za 29 odstotkov

* V Turizmu Ljubljana dnevno spremljamo okoli 80 odstotkov nastanitvenih zmogljivosti, nato pa na podlagi podatka o nočitvah in korekcijskih faktorjev, oblikovanih na podlagi večletnega povprečja odstopanj med ljubljansko in uradno (Statistični urad Republike Slovenije) statistiko, oblikujemo preliminarne podatke.  

Sorodne vsebine