Pojdi na vsebino

Deseti mesec zelenega leta je tematsko posvečen pomenu lesa, gozda in zelenih površin za ohranjanje biotske raznovrstnosti ter za zdravo bivalno okolje za ljudi in živali. Brezplačni program v informacijski točki Točka.Zate. pred Mestno hišo oktobra koordinira Oddelek za varstvo okolja MU MOL, aktivnosti pa pripravljajo tudi v četrtnih skupnostih Trnovo in Polje, ki sta v tem mesecu zeleni ambasadorki. 

Info točka zelene Ljubljane.

© Doris Kordić

Z izborom teme želimo v Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope 2016, poudariti izreden pomen gozda in zelenih površin, tako pri blažitvi podnebnih sprememb, doseganju ciljev zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in ohranjanju biotske raznovrstnosti kot tudi za prijetno, zdravo okolje za življenje. Ta vidik je danes še toliko pomembnejši v večjih urbanih središčih, kjer slab zrak marsikje po svetu otežuje življenje, dostopnost do zelenih površin pa je močno okrnjena.

Gozdovi in zelene površine v Ljubljani – obsežne in dostopne

Slovenija je izredno bogata z gozdovi, ki prekrivajo dobrih 58 odstotkov njene površine (s tem je v Evropski uniji četrta, v svetovnem merilu pa se uvršča med 30 najbolj gozdnatih držav), ki so poleg okoljskega vidika lahko tudi vir številnih novih delovnih mest v lesni industriji.

Tudi Ljubljana je bogata z gozdovi. Na območju Mestne občine Ljubljana gozdovi prekrivajo 41,9 odstotka občinske površine. Najbolj gozdnato je hribovje vzhodno od Zaloga, kjer gozd prekriva kar tri četrtine površine, bistveno manj gozdnato je seveda območje samega mesta Ljubljane, skupaj s prostranim na severu ležečim Ljubljanskim poljem ter na jugu prevladujočim Ljubljanskim barjem, medtem ko v zahodnem delu občine gozdovi prekrivajo četrtino površine.

Ob tem je izjemen podatek, da imamo v Ljubljani kar 560 m2 zelenih površin na prebivalca oziroma 542 m2 javnih zelenih površin na prebivalca (površin, ki so dostopne vsem), od tega v strnjenem mestu 106 m2 zelenih površin na prebivalca oziroma 66 m2 javnih zelenih površin na prebivalca, dostopnost do zelenih javnih površin v 300-metrskem radiju pa je zagotovljena večini stanovanjskih območij.

Mestna občina Ljubljana varstvu gozdov in urejanju zelenih površin v Ljubljani posveča posebno pozornost in ta vidik je pomemben del Vizije 2025, saj se zaveda, da predstavlja pomembno osnovo za kakovostno življenje v urbanem okolju.

Točka.Zate. oktobra prinaša raznolik zeleni program – izbor iz druge polovice oktobra

Oddelek za varstvo okolja MU MOL v sodelovanju z različnimi izvajalci v informacijski točki Točka.Zate. pripravlja vrsto zelenih aktivnosti in številna doživetja, s katerimi lahko obiskovalci izvedo kaj novega ali popestrijo svoj prosti čas.

V nedeljo, 16. oktobra 2016, boste lahko na predavanjih ter v filmih in na razstavi spoznavali tematske in gozdne učne poti v Ljubljani in širše, naslednji dan pa Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Ljubljana pripravlja serijo izobraževalnih predavanj. Ob 16. uri se lahko na vodenem sprehodu po Ljubljani poučite o drevesih v Ljubljani – teme se v naslednjih dneh tudi ponovijo. Torek, 18. oktobra 2016, je posvečen spoznavanju gozdov Slovenije danes in v preteklosti.

V četrtek, 20. oktobra 2016, vas bodo učenci Osnovne šole Valentina Vodnika popeljali skozi osnove preživetja v naravi, v soboto pa Woodieful team pripravlja okroglo mizo na temo Uporaba lesa pri mladih oblikovalcih/startupih v Sloveniji. Ponedeljek, 24. oktobra 2016, je namenjen spoznavanju slovenskega lovstva in zanimivih, edinstvenih lovskih običajev ter nekaterih zavarovanih živalskih vrst.

Če vas zanima, kakšne so posebne značilnosti in zahteve za mestno drevnino, se pridružite predavanju Mestna drevnina za Ljubljano 21. stoletja v torek, 25. oktobra 2016. Gozd in les v očeh umetnika je tema razstave lesenih skulptur, ki bo v Točki.Zate. odprta v četrtek, 27. oktobra 2016.

Petek, 28. oktobra 2016, bo skupna tema Sijaj, sijaj sončece … – zadovoljstvo meščanov Ljubljane združila društva, ki s svojimi programi skrbijo za zdravo življenje. Pripravljajo pestro jesensko obarvano dogajanje, od prikaza, kako lahko vrtnarimo, tudi če nimamo vrtička, izdelovanja lutk, lutkovnih igric, peke kostanja, predstavitve domače kulinarike pa do glasbenih nastopov.

Predzadnji oktobrski dan bo posvečen temi izzivov nege gozda, nedelja, 30. oktobra 2016, pa bo zaokrožila oktobrski program in povezala turizem, umetnost, kmetijstvo in gozdarstvo.

V Točki.Zate. bodo od 3. oktobra do 3. novembra tudi zbirali rabljene računalnike. Akcijo zbiranja bo vodilo socialno podjetje TIP&TAP, z njo pa želijo potrošnikom ponuditi možnost, da tudi pri nakupu računalnika ravnajo preudarno – prihranijo denar, pomagajo družbi in zmanjšujejo količino tehnoloških odpadkov. Zbrane računalnike bodo namreč s pomočjo zaposlenih iz ranljivih družbenih skupin obnovili in jih vrnili na trg.

Izberete lahko tudi voden tematski ogled po Jesenkovi učni poti – v soboto, 15. oktobra, ob 10.00

Pri Turizmu Ljubljana pa že to soboto, 15. oktobra 2016, v okviru mesečnih tematskih zelenih ogledov pripravljamo ogled, na katerem se iz središča Ljubljane skupaj z vodnikom podate proti Tivoliju in nato na Jesenkovo učno pot. Na območju krajinskega parka Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib boste na približno 3 km dolgi poti spoznali 30 drevesnih in grmovnih vrst in vrsto zanimivosti. Pot je poimenovana po botaniku in genetiku Franu Jesenku (1875 - 1932), prvemu profesorju botanike na Ljubljanski univerzi. Izhodišče je TIC ob Tromostovju, ob 10.00. Več o ogledu najdete tukaj.

Preverite podrobnejši program Točke.Zate. po dnevih

Program in podrobnejše informacije o posameznih dogodkih lahko spremljate v napovedniku na spletni strani www.zelenaljubljana.si ali pri informacijski točki Točka.Zate. pred Mestno hišo.

Točka.Zate. je z oktobrom odprta vsak dan od 10. do 18. ure.