Pojdi na vsebino

Rezultati nedavne raziskave evropskega statističnega urada Eurostat o zadovoljstvu z življenjem v evropskih mestih za leto 2015 kažejo, da je kar 92 odstotkov meščank in meščanov Ljubljane zadovoljnih z življenjem v našem mestu, kar naše mesto uvršča med prvo deseterico evropskih prestolnic. 

Razstava slik v Tivoliju.

© Dunja Wedam

Razveseljivo je dejstvo, da primerjava z rezultati leta 2012 kaže, da se že tako dobri rezultati za Ljubljano še izboljšujejo – v zadnji raziskavi se je delež zadovoljnih meščanov Ljubljane glede na leto 2012 povečal za dve odstotni točki. Med najbolj zadovoljne prebivalce evropskih prestolnic sodijo tudi prebivalci Vilne, Stockholma in Kopenhagna, med najmanj zadovoljne pa prebivalci Aten, Rima, Bukarešte in Pariza.

V raziskavi je sodelovalo 83 evropskih mest, med njimi 28 prestolnic držav Evropske unije. Raziskava Eurostata zajema več področij življenja, med drugim meri zadovoljstvo z javnim prometom, kulturno in športno infrastrukturo, izobraževalnimi institucijami, javnimi storitvami, bivanjskim okoljem ter odnosom do tujcev. Raziskava se dotika tudi zadovoljstva z okoljem, v katerem živimo, med drugim s kakovostjo zraka in čistočo mesta, ter občutka varnosti v mestu.

Z urejenostjo javnih površin zadovoljnih 86 odstotkov – Ljubljana zasedla 4. mesto, enako tudi na področju izobraževalnih institucij

Podatki za Ljubljano kažejo, da je z urejenostjo javnih površin (trgi, parki, območja za pešce) v celoti zadovoljnih kar 86 odstotkov meščank in meščanov, kar Ljubljano uvršča v sam vrh evropskih prestolnic, točneje na 4. mesto. Na odličnem četrtem mestu je Ljubljana tudi v kategoriji zadovoljstva s šolami in drugimi izobraževalnimi institucijami, saj je z njimi zadovoljnih kar 79 odstotkov meščank in meščanov.

Najvišje ocene v kategoriji okolja, urejenosti in čistoče – Ljubljana v posameznih kategorijah na 3. mestu

Na področju zadovoljstva z okoljem so rezultati odlični: 76 odstotkov meščank in meščanov je zadovoljnih s kakovostjo zraka v Ljubljani, pri čemer se je delež zadovoljnih v primerjavi z letom 2012 zvišal za kar 15 odstotnih točk. S čistočo mesta je popolnoma zadovoljnih 88 odstotkov meščank in meščanov, kar Ljubljano uvršča na 3. mesto med evropskimi prestolnicami, z zelenimi površinami pa je zadovoljnih 88 odstotkov vprašanih. Ljubljana je tudi na samem vrhu – na tretjem mestu – lestvice mest, ki so po mnenju vprašanih najbolj zavezana k boju zoper podnebne spremembe.

Kako kaže javnemu prometu, zdravstveni oskrbi, ponudbi športa in kulture

Z javnim mestnim prometom je v celoti zadovoljnih 75 odstotkov meščank in meščanov, z zdravstveno oskrbo in športnimi objekti v mestu 69 odstotkov (na področju športa Ljubljana zaseda 6. mesto), s kulturnimi objekti 82 odstotkov, s stanjem cest in stavb v njihovih soseskah pa je zadovoljnih 76 odstotkov vprašanih posameznikov.

Varnost je visoko cenjena in tudi ocenjena

Rezultati raziskave potrjujejo tudi dejstvo, da je Ljubljana varno mesto: kar 91 odstotkov meščank in meščanov se v našem mestu počuti popolnoma varne; medtem ko je podatek o občutku varnosti v soseskah še malenkost višji – tam se varno počuti 92 odstotkov sodelujočih. Drugim ljudem v njihovih soseskah na splošno zaupa 81 odstotkov Ljubljančank in Ljubljančanov, s trditvijo, da je prisotnost tujcev v Ljubljani pozitivna, se strinja 77 odstotkov posameznikov, 68 odstotkov vprašanih pa meni, da so tujci dobro integrirani v življenje, kar Ljubljano uvršča na drugo mesto med evropskimi prestolnicami.

Zanimiv je tudi podatek, da se je za kar 12 odstotnih točk (na 27 odstotkov) povišalo strinjanje meščank in meščanov s trditvijo, da je v Ljubljani mogoče kupiti stanovanje za razumno ceno.

Soodvisnost kakovosti življenja v mestu in turizma

Urejeno, dobro delujoče mesto in zadovoljni meščani so temelj, da mesto lahko zaživi tudi turistično, hkrati pa tudi kakovosten, na trajnostnih temeljih razvit turizem pozitivno vpliva na kakovost življenja. Podatki so potrditev, da se rezultati dela Mestne občine Ljubljana v preteklem desetletju v okviru Vizije 2025, ob tem pa Turizma Ljubljana na področju turizma, kažejo na vseh področjih, kar je odlično izhodišče za naprej. Tako za življenje v prestolnici kot njeno turistično pozicijo.

Sorodne vsebine