Pojdi na vsebino

Kolesarski turizem spada med najhitreje rastoče in najobetavnejše segmente trga aktivnega turizma v svetu. Njegov potencial čedalje bolj prepoznavamo tudi v Ljubljani in regiji Osrednja Slovenija. Zato smo se letos lotili projekta, v okviru katerega bomo identificirali priložnosti za njegov smelejši razvoj, obenem pa bomo pripravili tudi prve turistične kolesarske trase za objavo na našem portalu Visit Ljubljana.

Kolesarji pred gradom.

© Jošt Gantar

Del projekta je bilo tudi izobraževalno-delavniško srečanje, ki smo ga pripravili sredi oktobra za različne akterje, ki so vpeti v razvoj kolesarskega turizma v Osrednjeslovenski regiji: predstavnike občin in zavodov za turizem, ponudnike kolesarskih storitev (izposoja koles, vodeni izleti, upravljavci kolesarskih parkov ...), ponudnike nastanitev in gostinskih storitev, kolesarska društva in preostale, ki so vpeti v kolesarski turizem oziroma imajo potenciale zanj.

Identifikacija potencialov in težav

Ključni namen srečanja je bil ozavestiti javnost o čedalje večji pomembnosti kolesarskega turizma v Sloveniji in priložnostih za njegov razvoj, z oblikovanjem turističnih kolesarskih proizvodov pa identificirati njegove potenciale in hkrati tudi težave, s katerimi se soočajo akterji, vključeni v njihov razvoj.

Srečanja se je udeležilo trideset predstavnikov različnih institucij, organizacij in podjetij. Po predavanju o čedalje večji pomembnosti kolesarskega turizma v svetu in Sloveniji, profilih turističnih kolesarjev, njihovih pričakovanjih in motivih ter primerih dobrih praks iz tujine in Slovenije smo pripravili delavnico, na kateri so udeleženci v skupinah oblikovali kolesarsko doživetje v regiji za izbrano ciljno skupino. Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti na področju kolesarskega turizma so tako identificirali na podlagi konkretnih primerov.

Namen delavnice je bil tudi ozavestiti potrebo po povezovanju. Uspešen razvoj kolesarskega turizma namreč zahteva tesno sodelovanje številnih akterjev z različnih področij.

Poleg kolesarskega tudi pohodniški turizem

Razvoj kolesarskega turizma v regiji Osrednja Slovenija je sicer del širšega projekta, ki obsega tudi razvoj pohodniškega turizma. Anketa, ki so jo avtorji strategije razvoja in trženja turizma v regiji Osrednja Slovenija za obdobje 2017–2022 opravili septembra leta 2016 med člani Foruma RDO Osrednja Slovenija, je pokazala, da sta kolesarski in pohodniški turizem po mnenju članov med največjimi razvojnimi potenciali v regiji.

Sorodne vsebine