Pojdi na vsebino

Ljubljana je prejela prestižno priznanje za najboljše evropsko mesto na področju digitalnih rešitev v okviru projekta Evropska prestolnica pametnega turizma. Priznanje, ki ga je prejela v začetku oktobra v Helsinkih na Finskem, so ji zagotovili ključni ukrepi in načrti s področja trajnostnega razvoja, dostopnosti, digitalizacije ter kulturne dediščine in ustvarjalnosti.

Turizmu Ljubljana nagrada za digitalizacijo.

© Nika Hölcl Praper

Projekt Evropska prestolnica pametnega turizma je pobuda Evropske komisije za povečanje prepoznavnosti Evrope kot turistične destinacije in vzpostavitev platforme za izmenjavo najboljših praks na področju turizma med evropskimi mesti. Letos ga je pripravila drugo leto zapored, nanj pa se je prijavilo petintrideset mest iz sedemnajstih držav članic EU.

Neodvisni odbor strokovnjakov je med njimi izbral deset mest, pri katerih je prepoznal odličnost v vseh štirih tekmovalnih kategorijah (trajnostni razvoj, dostopnost, digitalizacija ter kulturna dediščina in ustvarjalnost). Predstavniki mest, ki so se uvrstila v finale, so v začetku oktobra v Helsinkih pred strokovno žirijo predstavili svoje projekte v vseh štirih kategorijah. Ljubljana je komisijo navdušila s številnimi pametnimi rešitvami v turizmu, še zlasti z vsebinsko bogato spletno stranjo in aplikacijami, kot je Tap Water (za lociranje pitnikov po mestu).

Uspešni projekti MOL in Turizma Ljubljana

Mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, je predstavila uspešne projekte in pobude Mestne občine Ljubljana (MOL) in Turizma Ljubljana, kot so Zelene nabavne verige in Borza lokalnih živil, urbano čebelarjenje, nove pohodniške poti v regiji Osrednja Slovenija in novo doživetje Vonj Ljubljane (ki pa je še v pripravi).

Glede dostopnosti je poudarila projekte, ki omogočajo lažje gibanje in informiranje ljudi, tudi oseb s posebnimi potrebami (taktilne oznake, mobilna aplikacija Ljubljana by Wheelchair, prilagojenost javnega mestnega prometa, Kavalirji in električni priklop za invalidske vozičke), in možnost souporabe električnih vozil Avant2Go. Na področju digitalizacije je napovedala novost – klepetalnega robota (chatbot) za meščane in obiskovalce na Facebook straneh Turizma Ljubljana in MOL, nadgradnjo mobilnih aplikacij Nexto in Urbana ter pametne projekte v okviru BTC Cityja. S področja kulture je poudarila več kot 14.000 dogodkov v mestu na leto in povezovanje ponudbe izven mestnega jedra, s čimer želijo preusmeriti turistične tokove na manj obljudena območja.

Naslednji dan je mag. Petra Stušek kot vabljena govornica predstavila primere dobrih praks Ljubljane še na delavnici, na kateri so sodelovali predstavniki letošnjih najboljših desetih mest in predstavniki finalistov iz lanskoletnega izbora v okviru projekta Evropska prestolnica pametnega turizma ter predstavnica Evropske komisije. Na njej so obravnavali izzive, s katerimi se destinacije soočajo na področju trajnostnega razvoja, dostopnosti, digitalizacije ter kulturne dediščine in ustvarjalnosti, in iskali rešitve zanje.

Novo priznanje – nova potrditev za dobro delo

Evropska komisija opredeljuje pametno turistično mesto kot mesto, ki uporablja svoj ozemeljski, socialni in človeški kapital za rast turističnega sektorja, blaginjo mesta in boljšo kakovost življenja za prebivalce, ponuja obogatene in prilagojene turistične izkušnje ob spoštovanju in vključevanju lokalnih skupnosti ter omogoča dostop do turističnih storitev in izdelkov z uporabo novih tehnologij in medsebojne povezanosti.

Ljubljana je z novim priznanjem dobila potrditev, da uspeva nadgrajevati in izboljševati mesto kot bivalno in potovalno destinacijo. S tem ostaja navdih drugim turističnim destinacijam po vsej Evropi.

Sorodne vsebine