Pojdi na vsebino

Turizem Ljubljana je konec septembra pripravil drugo delavnico v okviru priprave »Kažipota za razvoj pametnega in trajnostnega turizma 2023–2027«, strateškega dokumenta, ki bo okrepil razvoj pametnega in trajnostnega turizma v Ljubljani – na podlagi ukrepov, prijaznih do prebivalcev in obiskovalcev mesta, pa tudi do narave.

Kažipot pri Turizmu Ljubljana oblikujejo v sodelovanju s soustvarjalci turistične ponudbe mesta, ki so se tudi udeležili dosedanjih delavnic. Ti dopolnjujejo kažipot s svojim znanjem, izkušnjami, energijo in ponudbo, obenem pa bodo lahko iz njega črpali vsebine, ki so zanje pomembne.

Kažipot se osredotoča na osem ključnih razvojnih področij, ki so jih pri Turizmu Ljubljana opredelili skupaj s ključnimi deležniki na prvi delavnici maja letos: zdrav utrip destinacije, zadovoljni meščani, zadovoljni obiskovalci, kakovostno naravno okolje, uspešen podjetniški ekosistem, trajnostna infrastruktura in mobilnost, učinkovit pretok podatkov in digitalna infrastruktura ter univerzalna dostopnost.

Na drugi delavnici je bil poudarek še zlasti na strokovnem in kritičnem pogledu ter ovrednotenju izbranih razvojnih področij. Tem bo v prihodnjih mesecih namenjena posebna pozornost pri nadaljnjem oblikovanju kažipota, s katerim bo turizem Ljubljane še bolj zelen, še »pametnejši« in še vzdržljivejši.