Pojdi na vsebino

V letu 2016 je Ljubljana gostila več kakor 80 mednarodnih dogodkov v segmentu strokovnih oziroma znanstvenih združenj z več kot 50 udeležencev (od tega vsaj pol tujih) in v trajanju vsaj dveh dni. Partnerji iz gospodarstva so poudarili še rast korporativnih dogodkov in motivacijskih potovanj ter povečano povpraševanje tujih naročnikov tudi za leto 2017. Vse to so razlogi, da prejšnje leto ocenjujemo kot uspešno in glede na letošnji kongresni koledar pričakujemo, da se bo ta trend nadaljeval tudi letos in naprej.

Govornik na odru.

© Ptujska klet

Najaktivnejši obdobji v letu bosta pomlad in jesen, kar je ustaljena sezonska špica za kongrese in korporacijske dogodke.

V Ljubljani bo potekala vrsta dogodkov, ki bodo v prestolnico pripeljali številne tuje udeležence

Med majem in junijem ter septembrom in oktobrom bo Cankarjev dom gostil 4. Svetovni forum o zemeljskih plazovih, ki bo v mesto pripeljal 500 udeležencev, Srečanje evropske ALS mreže – ENCALS 2017 s 300 medicinskimi strokovnjaki, septembra pa Mednarodni kongres evropske pediatrične akademije – EAP 2017 s 600 udeleženci ter 2. Svetovni kongres na temo odprtih izobraževalnih sistemov (OER) s 500 gosti. Septembra v Ljubljano in Cankarjev dom prvič prihaja tudi prestižna 4. Evropska Jazz konferenca, ki bo imela tudi obsežen spremljevalni koncertni program, odprt za javnost.

Glavni dogodek na drugem večjem ljubljanskem kongresnem prizorišču, Gospodarskem razstavišču, se bo zgodil junija. To je 26. Svetovni kongres fetalne medicine, ki bo v Ljubljano privabil kar 1.600 udeležencev in bo s tem največji dogodek leta 2017. Gospodarsko razstavišče bo nato septembra prizorišče 29. Kongresa EUROSON (ultrazvok v medicini in biologiji), ki se ga bo udeležilo 700 gostov, in 47. Kongresa EABCT (kognitivne znanosti) z enakim pričakovanim številom udeležencev.

Pomembno je poudariti, da se bo nekaj dogodkov letos odvilo tudi v pregovorno mirnejših poletnih mesecih. Med drugim bo Cankarjev dom julija 2017 gostil 10. Konferenco na temo »Liquid matter«, ki se je bo predvidoma udeležilo 700 ljudi.

Več manjših mednarodnih dogodkov se bo zvrstilo tudi v Grand hotelu Union, ki med letom gosti tudi mnoge gospodarsko-podjetniške oziroma korporativne dogodke za domače in tuje naročnike. Podobno pravzaprav počnejo tudi številni drugi konferenčni hoteli v Ljubljani. Informacije partnerjev so spodbudne, saj je v poslovnem segmentu čutiti rast in dobre obete tudi za prihodnje.

Pogled v leto 2018, ki se napoveduje kot rekordno

Že zdaj je tudi jasno, da bo leto 2018 za Ljubljano rekordno kongresno leto doslej – potrjenih je namreč že pet kongresov, ki sodijo v rang dogodkov z več kot tisoč udeleženci. Med njimi bomo gostili tudi prvi Kongres iz specialističnega portfelja Evropskega združenja za kardiologijo.

Podpora Kongresnega urada pri Turizmu Ljubljana – v vseh fazah dogodka

In kako naše partnerje podpiramo na Kongresnem uradu pri Turizmu Ljubljana? Naša ustaljena praksa je sodelovanje z organizatorji kongresov v različnih fazah njihove priprave, ki včasih teče že od same kandidature naprej. Ko je dogodek pridobljen, je osnovna podpora navadno namenjena trženjskim aktivnostim, spletnim vsebinam, za večje dogodke pa tudi promociji na predhodnih kongresih.

S svojim poznavanjem destinacije odigramo tudi svetovalno vlogo. Naša glavna pomoč v času izvedbe je zagotovljena v obliki turističnih in drugih promocijskih gradiv, pri večjih dogodkih pa sodelujemo tudi z informacijsko točko na prizoriščih. Tam naši informatorji udeležencem na kraju dogodka svetujejo o turistični ponudbi v Ljubljani in s tem pripomorejo, da je njihovo doživetje mesta kar najprijetnejše.

Aktivno si prizadevamo ponuditi nabor doživetij v Ljubljani in širše, tako da jih lahko udeleženci načrtujejo pred dogodkom ali po njem. Tudi zato se marsikateri udeleženec odloči svoje bivanje v naši prestolnici malce podaljšati. Včasih za manjši ali večji del udeležencev organiziramo tudi vodene oglede mesta.

Kongresni koledar lahko spremljate na Visit Ljubljana

Kongresni koledar vsako leto nastaja sproti – seznam kongresnih prireditev redno dopolnjujemo in objavljamo v zavihku za organizatorje srečanj na destinacijskem portalu Visit Ljubljana. Naše partnerje pa vabimo, da nam sproti sporočajo informacije o potrjenih dogodkih za tekoče in prihodnja leta.

Sorodne vsebine