Pojdi na vsebino

Ljubljana je po številu tujih nočitev ter po kakovosti in paleti turističnih produktov vodilna destinacija Slovenije, zato je kot prestolnica države obenem tudi turistična in kulturna prestolnica Slovenije. V mestih po Evropi in svetu turisti vse bolj prisegajo na kulturni oddih in avtentične izkušnje. Turizem Ljubljana je v sodelovanju z Oddelkom za kulturo Mestne občine Ljubljana konec leta 2016 zaključil proces dela in redakcijo Strateških smernic razvoja kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017–2020. 

Notranjost narodne in univerzitetne knjižnice. V ospredju dekle s knjigo.

© Nea Culpa

Ključna cilja predvidevata več povezovanja med kulturnimi institucijami in organizacijami ter turističnim gospodarstvom in povečanje števila prihodov tujih turistov z motivom doživetja kulturnih znamenitosti, dogodkov in drugih privlačnosti kulturne ponudbe naše prestolnice. Sodobni turist namreč želi vedno bolj intenzivno in avtentično lokalno izkušnjo, ki je v največji meri zaznamovana prav s kulturo destinacije.

Ljubljana vstopa v Plečnikovo desetletje s Strateškimi smernicami razvoja kulturnega turizma

Ljubljana bo val razvoja in promocije kulturnega turizma ujela kot prva slovenska destinacija, ki se je sistematično in organizirano lotila medresorskega povezovanja med kulturo in turizmom. Vizija slovenske prestolnice je postati prepoznavna kulturna, umetniška, festivalska in doživljajska prestolnica v Evropi.

»Ni naključje, da se je proces odvil, preden smo vstopili v desetletje, posvečeno velikanu slovenske arhitekture Jožetu Plečniku. Ljubljana na področju kulture seveda ponuja še veliko več od dediščinskega in arhitekturnega turizma. Imamo odlične programe ključnih kulturnih institucij, ki imajo v turizmu velik potencial, Ljubljana je poznana po živahnem kulturnem dogajanju vse leto, po sodobni ustvarjalnosti, kakovostnem življenjskem slogu, odlični kulinariki in vzdušju, ki ga zlepa ne pozabiš. Vse to je treba še bolje vpeti v turistično ponudbo, povezati v inovativne produkte in izpostaviti dodano vrednost za turista. Vemo, kaj potrebujemo in kam gremo, Strateške smernice kulturnega turizma pa so pomembna zaobljuba za vse partnerje v kulturi in turizmu,« je poudarila direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek.

Raziskave kažejo, da lahko destinacije prav s ponudbo in promocijo kulturnih vsebin najbolj povečajo svojo konkurenčno prednost na trgu. V letih 2018 in 2019 tudi na nacionalni turistični ravni kot dveletno promocijsko temo Slovenske turistične organizacije načrtujejo kulturo.

Dediščinski turizem z roko v roki s sodobno umetniško produkcijo in doživljajskimi trendi

Nad projektom priprave Strateških smernic razvoja kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017–2020 je bdela Petra Križan, vodja razvoja in kakovosti pri Turizmu Ljubljana: »Proces snovanja strategije je bil inovativen in povezovalen. Obenem dobro dopolnjuje in na področju kulturnega turizma nadgrajuje tudi dva druga ključna dokumenta: Strategijo razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020 in Strategijo razvoja kulture v MOL za obdobje 2016–2019, ki oba upoštevata mednarodne trende pri razvoju kulturnega turizma.«

Ta rastoči segment pri Svetovni turistični organizaciji opredeljujejo kot najpomembnejšega v prostočasnem turizmu, pri čemer poudarjajo sinergije med notranjim in zunanjim krogom kulturnega turizma. Prvi predstavlja dediščinski turizem in sodobno kulturno-umetniško produkcijo, drugi pa doživetja življenjskega sloga, običajev, kulinarike in folklore ali kreativnih industrij, kot sta moda in zabava.

Najintenzivnejši dialog med kulturo in turizmom v Sloveniji je odprla prestolnica

V procesu dela smo pri Turizmu Ljubljana v sodelovanju z Agencijo za razvoj in komunikacije v turizmu Nea Culpa analizirali trende kulturnega turizma v Evropi in svetu, turistične potrošnje v Ljubljani ter turistične ponudbe v kulturnih institucijah in zavodih Mestne občine Ljubljana. Zasnovali smo ožjo delovno-akcijsko skupino predstavnikov Turizma Ljubljana in Oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana ter opravili kar 30 poglobljenih intervjujev s predstavniki kulturnih zavodov in organizacij (kulturne institucije v Ljubljani, nevladni kulturni zavodi in programski izvajalci), turističnih zavodov in turističnega gospodarstva.

Na petih interaktivnih delavnicah s tematikami povezovanja, razvoja turističnih produktov in trženja kulturnega turizma v Ljubljani so sodelovale vse ključne kulturne institucije in organizacije s turistično ponudbo ali razvojnim potencialom kulturnega turizma v Ljubljani. Po intenzivnem sodelovanju in strateškem dialogu je nastal dokument Strateške smernice razvoja kulturnega turizma za obdobje 2017–2020.

Inovativen model razvoja in ambiciozni ukrepi za razvoj kulturnega turizma v Ljubljani

Model razvoja predvideva pet ključnih gradnikov: (1) partnerstvo in komunikacija, (2) razvoj produktov in povezovanje ponudbe, (3) trženje kulturno-turistične ponudbe, (4) dvig ravni znanja in konkurenčnosti ter (5) osnovni sistem merjenja in zbiranja podatkov.

Ključni razvojni ukrepi, ki jih predvideva dokument, so: tesnejše povezovanje med kulturnimi institucijami in turističnim gospodarstvom (agencije, hoteli, gostinski ponudniki), razširitev ponudbe kulturnih dogodkov in doživetij na vse leto in tudi izven mestnega središča (namenskih kulturnih turistov je po podatkih Interstata v Ljubljani več v jesenskem času), razvoj delnih in integralnih turističnih produktov s tematiko kulture, sistematično zbiranje podatkov o obisku, državah izvora in motivih za prihod domačih in tujih obiskovalcev in turistov ter intenzivnejša promocija vrhuncev kulturno-turistične ponudbe v Ljubljani, kulturni prestolnici Slovenije, ki jo po uvrstitvi med najbolj zelene mestne destinacije Evrope (Zelena prestolnica Evrope 2016, uvrstitev na Sustainable Destinations 100, nagrada WTTC Turizem za prihodnost) lahko pričakujemo tudi na seznamih najzanimivejših kulturnih prestolnic.

Sorodne vsebine