Pojdi na vsebino

V februarju smo se predstavniki Turizma Ljubljana udeležili dveh razprav v okviru javnih posvetov o aktualnih temah ljubljanskega turizma. Prvi posvet je odprl temo napovedane deregulacije turističnega vodenja, drugi pa vprašanja razvoja turizma v Ljubljani v sozvočju z meščani.

Voden ogled Ljubljanskega grada.

© Sara Bano

Usposobljeni in izkušeni vodniki izredno pomembni gradniki urejene in sodobne destinacije

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled je v ponedeljek, 13. februarja 2017, pripravila posvet o turističnem vodenju, ki je bil namenjen izmenjavi strokovnih mnenj. V prvem delu so se govorci in strokovna javnost osredotočili na predvidene zakonske spremembe, ki naj bi poklic turističnega vodnika deregulirale, drugi del pa je bil posvečen lokalnim razmeram na tem področju.

Naj povzamemo, da predlog novega slovenskega Zakona o spodbujanju turizma, ki je bil v usklajevanju med strokovno javnostjo do januarja 2017, predlaga deregulacijo poklica turistični vodnik oziroma zakon ne ureja več pogojev za opravljanje poklicev turističnega vodnika, turističnega spremljevalca in turističnega vodnika turističnega območja.

To temo smo pri Turizmu Ljubljana še posebej naslovili tudi v okviru obeleževanja svetovnega dneva turističnih vodnikov 21. februarja 2017 na posebni novinarski konferenci, ob tem pa so bile tudi aktivnosti za splošno javnost na ta dan namenjene ozaveščanju o pomenu usposobljenih in kakovostnih turističnih vodnikov.

Direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek je na blejskem posvetu izpostavila naslednje točke oziroma argumente, da mora poklic ostati reguliran:

  1. Pri Turizmu Ljubljana ocenjujemo, da bi deregulacija poklica negativno vplivala na zaščito naše kulturne in naravne dediščine, povzročila slabo ali celo napačno interpretiranje Ljubljane, regije in Slovenije ter povzročila padec kakovosti turistične ponudbe – kar je v nasprotju z našo zavezo trajnostnega razvoja in hkrati s konceptom krožnega gospodarstva, ki ga zagovarja Vlada RS.
  2. Nov predlog zakona hkrati pomeni, da bo trg regulirala predvsem cena. Ocenjujemo, da moramo vztrajati pri zagotavljanju takšnega poslovnega okolja, ki bo omogočilo strokovno, kakovostno ter tudi do države in davčne zakonodaje urejeno poslovno okolje, kjer smo vsi zavezani visokim standardom dela in etičnosti in kjer pridobimo vsi – tako obiskovalec z boljšo izkušnjo, vodnik s kakovostnim sistemom usposabljanja in rednega izobraževanja, lokalna skupnost z višjimi standardi interpretacije narave in kulture ter država z urejenim poslovnim okoljem.
  3. Osnutek zakona ne ločuje med incoming in outgoing vodenjem ter se sklicuje izključno na agencije, medtem ko lokalnih skupnosti in lokalnih turističnih organizacij ne obravnava – in to kljub dejstvu, da so pogosto prav lokalne skupnosti nosilke kakovostne turistične ponudbe na posameznih območjih, pomemben del ponudbe pa je prav strokovno izvedeno turistično vodenje. 
  4. Turistični vodnik pomembno sooblikuje celostno izkušnjo turista na destinaciji, z osebnim pristopom spodbuja turiste, da na destinaciji preživijo več časa, da več potrošijo in da se želijo vrniti, kar je izjemno pomembno poslanstvo. To poslanstvo je pri vodniku treba razviti oziroma nanj prenesti tudi s sistemom profesionalno izvedenih strokovnih izobraževanj.
  5. Pri Turizmu Ljubljana umeščamo vodstva (redna in posebna tematska ter za naročene skupine) kot enega od temeljnih stebrov našega dela. Na tem področju redno usposabljamo vodnike, uvajamo nove vsebine in zagotavljamo dostopnost vodstev tako za ljudi s posebnimi potrebami kot tudi za ljudi iz raznolikih jezikovnih okolij (pri vseh temeljnih ogledih v Ljubljani ponujamo vodstva kar v sedemnajstih jezikih). Ob rednih, osnovnih izobraževanjih v Ljubljani izvajamo tudi številna dodatna izobraževanja o novostih in na posebne teme, izvajamo pa jih za vodnike, ki imajo osnovni tečaj in pogodbo o sodelovanju s Turizmom Ljubljana. Zato bomo v Ljubljani ne glede na zakonske spremembe nadaljevali s podeljevanjem licenc ter v povezavi s tem še nadalje nudili in nadgrajevali izobraževanja.

Razprava o prihodnjem razvoju Ljubljane kot turistične destinacije in vplivih turizma na lokalno okolje

Druga razprava o turizmu je potekala v Ljubljani v kavarni Grand hotela Union 14. februarja 2017 v organizaciji stranke Socialni demokrati. Javna razprava, na kateri je sodelovala tudi direktorica Turizma Ljubljana, je ob rekordnih rezultatih ljubljanskega turizma odprla temo o prihodnjem razvoju turistične destinacije Ljubljana ter o vplivih turizma na lokalno okolje in prebivalstvo.

Organizatorji so po razpravi na Facebooku zapisali: »Nedvomno je Ljubljana v svojem turističnem razcvetu in to je odlična priložnost za nadgradnjo zgodbe o uspehu, ki bo pomenila še boljše ekonomske učinke, pripomogla k spodbujanju razvoja kulture, obogatila družbo z raznolikostjo, predvsem pa je cilj, da se turizem v Ljubljani razvija v harmoniji z lokalnim okoljem

Prav to so teme in prizadevanja, ki zelo usmerjajo delo Turizma Ljubljana in ki se jim bomo v skladu s poslanstvom naše strategije trajnostnega razvoja slovenske prestolnice kot turistične destinacije še nadalje zavzeto posvečali. Nekaj poudarkov na to temo smo zbrali v januarskih Pismih iz Ljubljana pod temo Trajnostna rast in upravljanje obiska v Ljubljani

Sorodne vsebine