Pojdi na vsebino

Pozitivni, še višji trend rasti nočitev v Ljubljani smo v Ljubljani zabeležili tudi februarja, ko je bilo v Ljubljani opravljenih 10 odstotkov več nočitev kot v istem mesecu lani – lanski pa je presegel leto prej za 17 odstotkov. Hkrati je SURS objavil uradne, čeprav še ne končne podatke (vključujejo zgolj objekte z najmanj 10 stalnimi ležišči) za leto 2016, po katerih je bilo v Ljubljani v letu 2016 ustvarjenih 1.306.854 nočitev oziroma 11,9 odstotka več nočitev kot leto prej, kar je precej nad skupno, 8-odstotno rastjo nočitev v Sloveniji v letu 2016.

Pet kolesarjev po Plečnikovih poteh.

© Urška Boljkovac

Na podlagi ocene* Turizma Ljubljana za vse nastanitvene objekte je bilo v Ljubljani februarja letos opravljenih 53.871 nočitev, kar pomeni 10 odstotkov nočitev več kot februarja lani (uradni podatek SURS za februar 2016 za objekte z najmanj stalnimi 10 ležišči je 49.494 nočitev). V dveh mesecih letošnjega leta je bilo v Ljubljani ustvarjenih 117.614 nočitev, kar je 9 odstotkov več kot lani v prvem dvomesečju.

Obisk TIC-ev februarja 2016 na lanski ravni

Februarja smo v ljubljanskih TIC-ih našteli 8.767 obiskovalcev, kar je praktično enako kot februarja 2016 (2016: 8.798). Med njimi je bilo domačih obiskovalcev 2.370, kar je 16 odstotkov manj (2015: 2.815), in tujih 6.397, kar je 7 odstotkov več kot v istem obdobju leto prej (2016: 5.983).

Skupaj je informacije in priporočila v TIC-ih v prvih dveh mesecih leta 2017 poiskalo 20.430 obiskovalcev, kar je odstotek več kot v istem obdobju lani (2016: 20.323).

Februarja dobra bera naročenih vodstev, v dveh mesecih pa več kot tretjinska rast

V februarju 2017 smo izvedli 44 naročenih vodstev, kar pomeni 7 odstotkov več vodstev kot lani v istem obdobju (2016: 41). Na ta način si je mesto ogledalo 725 turistov. Skupaj smo v dveh mesecih letošnjega leta izvedli 100 naročenih vodstev, kar je kar 39 odstotkov več kot lani v tem obdobju (2016: 72), skupaj pa se je za naročena vodstva odločilo 1.261 turistov.

Ob naročenih vodenih ogledih smo izvajali tudi redna vodstva po Ljubljani, ki se jih je februarja 2017 udeležilo 65 turistov, skupaj v prvih dveh mesecih pa 460 turistov.

Prodaja storitev februarja višja za dve tretjini

Vrednost celotne prodaje v TIC-ih, ki vključuje spominke, knjige, razglednice, uporabo interneta, vstopnice, vodstva, prodajo turistične kartice, izlete po Sloveniji in drugo, je bila februarja višja za 66 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Prodaja Turistične kartice Ljubljana tudi februarja beleži visoke poraste: januarja smo prodali 36 kartic za 24 ur, 41 kartic za 48 ur in 24 kartic za 72 ur, kar pomeni kar 260-odstotno rast.

V letu 2016 petinska rast prodaje

V začetku leta smo analizirali tudi prodajo za leto 2016, ki daje izredno spodbudne rezultate. V letu 2016 se je skupna vrednost prodaje povečala za 20 odstotkov.

Po obsegu vrednosti so na prvem mestu izleti iz Ljubljane (ki jih prodajamo preko naših TIC-ev in spletne trgovine doživetij). Prodali smo jih 3.623, od tega največ na Gorenjsko, sledijo Kras in jame, na tretjem mestu pa Slovenska Istra. Na drugem sledijo vodstva v organizaciji Turizma Ljubljana, artikli (prodali smo 59.736 kosov) in Turistična kartica Ljubljana.

SURS objavil uradne podrobne, vendar še ne končne podatke za celotno leto 2016

SURS je 24. februarja 2017 objavil podrobne, vendar še ne končne podatke za december oziroma celotno leto 2016, saj zajemajo le podatke za nastanitvene objekte z 10 ali več stalnimi ležišči. Tako lahko povzamemo, da je bilo po uradnih podatkih SURS-a v vsem letu 2016 v Ljubljani 726.082 gostov, ki so ustvarili 1.306.854 nočitev. Indeks pri nočitvah je 111,9 in pri prihodih 112,2. Povprečna doba bivanja je bila 1,8 (nočitve). Po pričakovanjih bodo končni podatki za vse objekte višji za okoli odstotek.

* V Turizmu Ljubljana dnevno spremljamo okoli 80 odstotkov nastanitvenih zmogljivosti, nato pa na podlagi podatka o nočitvah in korekcijskih faktorjev, oblikovanih na podlagi večletnega povprečja odstopanj med ljubljansko in uradno (Statistični urad Republike Slovenije) statistiko, oblikujemo preliminarne podatke.

 

Sorodne vsebine