Pojdi na vsebino

Hrvaško ministrstvo za turizem je skupaj z UNWTO ob mednarodnem letu trajnostnega turizma in razvoja 2017 v Zagrebu 24. aprila 2017 organiziralo delavnico o sedanjosti in prihodnosti trajnostnega in odgovornega turizma. Kot primer dobre prakse je sodelovala tudi Ljubljana. 

Direktorica Turizma Ljubljana za govorniškim pultom.

© Dunja Wedam

Cilj dvodnevne konference je bila delitev znanja in primerov dobre prakse v regiji Jadranskega in Jonskega morja. Z močnim poudarkom na majhnih in srednjih podjetjih je bilo srečanje osredotočeno na trajnostni steber turizma Evropske strategije za regijo (EUSAIR), ob tem pa na dvig ozaveščenosti o potencialu turizma za napredek pri izvajanju trajnostnih razvojnih ciljev, zlasti s pomočjo programa za trajnostni turizem v 10-letnem okviru programov za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo (10YFP STP).

Organizatorji so k sodelovanju kot eno od osrednjih govork na panelu Integracija trajnosti v politiko razvoja odgovornega turizma prvi dan konference povabili direktorico Turizma Ljubljana Petro Stušek. Po predstavitvi Ljubljane kot dobre prakse smo sodelovali še v panelu skupaj z Lošinjem in hrvaškim ministrstvom za turizem, ki sta predstavila primere dobrih praks na hrvaški obali, in predstavnikom festivala Festambiente Sud iz Italije, ki trajnostne prakse uvaja v sam festival.

Tovrstni dogodki so potrditev, da so trajnostna prizadevanja Ljubljane opažena med strokovnimi javnostmi in da učinki nazivov, kot je Zelena prestolnica Evrope 2016, ostajajo tudi po izteku tovrstnih prestižnih nazivov.

 

Sorodne vsebine