Pojdi na vsebino

Po oceni Turizma Ljubljana za osem mesecev letošnjega leta je bilo v Ljubljani vključno z avgustom ustvarjenih 586.266 nočitev, kar je za 7,4 odstotka več kot v osmih mesecih lani, ko jih je bilo po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 545.730. Nadpovprečna rast nočitev se v prestolnici tako nadaljuje že več mesecev. Rezultat je dober in boljši od načrtovanega, v dveh osrednjih poletnih mesecih pa je v primerjavi z lanskim julijem in avgustom izplen nočitev višji celo za desetino.

Julijski in avgustovski podatek za okoli 80 odstotkov nastanitvenih objektov v Ljubljani, ki jih spremlja Turizem Ljubljana dnevno, je 151.823 nočitev, kar je za 10 odstotkov več kot lani (od tega je bilo 2.756 nočitev domačih gostov in 149.067 nočitev tujih; slednji podatek predstavlja kar 98-odstotni delež tujih nočitev v skupni strukturi nočitev). V primerjavi z rastjo tujih nočitev na ravni Slovenije gre v Ljubljani za rast nad slovenskim povprečjem – julija so tuji gostje v Sloveniji opravili 5,3 odstotka več nočitev kot julija 2011.

Rast izkazujejo tudi drugi kazalci v Ljubljani. Porast, čeprav manjši, je v dveh poletnih mesecih zabeležen tudi pri naročenih vodstvih. Izvedenih je bilo 252 naročenih vodstev, kar je 2 odstotka več vodstev kot lani v istem obdobju (2011: 246). V obliki organiziranih ogledov si je mesto ogledalo 6.094 turistov (2011: 6.599). A skupni podatki za osemmesečje pokažejo, da se je naročilo vodenih ogledov mesta povečalo celo za 6 odstotkov. V osmih mesecih je Turizem Ljubljana organiziral vodene oglede za 1.044 skupin (2011: 987) oziroma za 29.258 turistov. Rednih vodstev (peš in s tirno vzpenjačo na grad ter na ogled Mestne hiše) se je v juliju in avgustu udeležilo 1.388 turistov, skupaj v osmih mesecih pa 3.041 turistov.

V juliju in avgustu je Turizem Ljubljana v TIC-ih naštel 106.649 obiskovalcev, kar je za 1 odstotek manj kot lani v istem obdobju (2011: 107.235). Od tega je bilo domačih 14.133, kar je 5 odstotkov več kot lani v istem obdobju (2011: 13.470), in tujih 92.435 (2011: 93.765), kar je za 2 odstotka manj. Skupaj je bilo v osmih mesecih 193.511 obiskovalcev, kar je 4 odstotke manj kot v istem obdobju lani (2011: 201.251).

Kljub manjšemu številu obiska v ljubljanskih TIC-ih – o katerem smo že tudi poročali v preteklih mesecih − pa je precej porasel obseg prodaje v njih, kar je zelo razveseljiv podatek. V osmih mesecih je obseg prodaje, v katero je vključena prodaja spominkov, knjig, razglednic, vstopnic, vodstev, izletov po regiji in Sloveniji, turističnih kartic, uporabe interneta in drugih storitev, porasel kar za 13 odstotkov glede na lanskih osem mesecev, samo v dveh poletnih mesecih pa za 11 odstotkov.

Predvsem se je povečala prodaja izletov v okolico Ljubljane, za katere se Turizem Ljubljana kot nosilec regionalne destinacijske funkcije za regijo Osrednja Slovenija aktivno trudi že dobro leto. To je pomemben pokazatelj, da vključitev ponudbe regije pomembno vpliva na pestrost turistične ponudbe Ljubljane.

Turizem Ljubljana dnevno spremlja okoli 80 odstotkov nastanitvenih zmogljivosti, nato pa na podlagi podatka o nočitvah in korekcijskih faktorjev, oblikovanih na podlagi večletnega povprečja odstopanj med ljubljansko in uradno (Statistični urad Republike Slovenije) statistiko oblikuje preliminarne podatke.

Sorodne vsebine