Pojdi na vsebino

Poletje si predstavljamo kot obdobje zatišja na področju industrije srečanj in poslovnih potovanj, a v resnici to ne drži. Ljubljana je tudi letos gostila več akademskih dogodkov z različnih strokovnih področij, namenjenih predvsem izobraževanju mlajših kadrov na dodiplomski in podiplomski ravni.

Nekaj fakultet Univerze v Ljubljani že vrsto let prireja poletne šole, ki slovensko prestolnico postavljajo na zemljevid evropskega znanstvenega dogajanja. V primerjavi s »klasičnimi« kongresi tovrstne šole trajajo bistveno dlje – pogosto dva ali celo tri tedne. Udeleženci so večinoma nameščeni v takrat izpraznjenih študentskih in dijaških domovih. Po oceni Turizma Ljubljana so ti dogodki ustvarili približno 16.000 nočitev.

Ob robu tem številkam velja poudariti pomen promocije mesta pri mlajših generacijah tujih slušateljev, med katerimi jih bo kar nekaj gradilo kariero v akademskih ali znanstveno-raziskovalnih sferah. Pozitivna izkušnja daljšega bivanja v Ljubljani lahko še čez leta vpliva na odločitev, da se k nam vrnejo bodisi poslovno (in morda pripeljejo kakšen dogodek) ali zasebno.

Največje poletne šole v letu 2012 so bile:

- 31. Poletna šola slovenskega jezika na Filozofski fakulteti od 2. do 7. julija 2012 (125 udeležencev), 
- 13. Poletna šola na Ekonomski fakulteti od 9. do 27. julija (480 udeležencev),
- ECREA – Doktorska poletna šola na Fakulteti za družbene vede od 12. do 25. avgusta (70 udeležencev),
- 7. ECPR – Poletna šola na Fakulteti za družbene vede od 27. avgusta do 11. septembra (350 udeležencev).

Za boljšo predstavo si oglejmo kratek prerez poletne šole na Ekonomski fakulteti: intenzivni program, ki je potekal v angleščini, je bil razčlenjen na tri dele: na osrednjega študijskega, ob tem pa še na terenskega (obiski slovenskih podjetij s spoznavanjem poslovanja) in prostočasnega, ki je namenjen spoznavanju slovenske kulture, običajev in turističnih znamenitosti. Med 480 udeleženci jih je bilo 330 iz tujine (41 držav), 130 študentov je bilo z Ekonomske fakultete. Pet slušateljev je prišlo iz Avstralije, 25 iz Amerike in celo 77 iz Azije. 25 tujih predavateljev in 15 predavateljev Univerze v Ljubljani je podalo nova znanja v sklopu 27 predmetov. Poleg številk pa močan kapital predstavlja mreženje, ki se na tovrstnih dogodkih pogosto stke.

Kongresni urad pri Turizmu Ljubljana je aktivno sodeloval s fakultetami Univerze v Ljubljani ter nudil podporo pri promociji in organizaciji poletnih šol, ki predstavljajo odlično investicijo za prihodnji razvoj znanstvenih srečanj v naši destinaciji.

Sorodne vsebine