Pojdi na vsebino

V ponedeljek, 9. septembra 2013, je potekala ustanovna seja novega Sveta javnega zavoda Turizem Ljubljana. Turizem Ljubljana ima po statutu tri organe zavoda: Svet zavoda, direktorja in Strokovni svet zavoda, ki je posvetovalni organ direktorja. Od ustanovitve Turizma Ljubljana v letu 2001 je to četrta sestava Sveta zavoda (šteje 11 članov), ki bo upravljal Turizem Ljubljana v mandatu štirih let, torej do leta 2017.

Nova sestava Sveta javnega zavoda Turizem Ljubljana

© D. Wedam

Novi člani Sveta so: Matic Bizjak, Vasja Butina, Jadranka Dakić, Polona Dolžan, Gregor Jamnik, Aleš Kardelj, Marko Koprivc, Anton Kranjc, Anže Logar, Tanja Mihalič in Aleksander Valentin.

Člani Sveta so na ustanovni seji izvolili predsednico, Jadranko Dakić, in podpredsednika, Aleša Kardelja. Dogovorili so se tudi za naslednjo sejo, ki bo še ta mesec.

Sorodne vsebine