Pojdi na vsebino

Letošnje poletje je sicer zaznamovalo zelo spremenljivo vreme, ki je hromilo turizem po vsej Sloveniji, vendar pa to ni vplivalo na turistično statistiko v Ljubljani. Po oceni za avgust, izdelani na podlagi podatkov za okoli štiri petine nastanitvenih objektov v Ljubljani, ki jih v Turizmu Ljubljana spremljamo dnevno, nato pa apliciramo na vse turistične zmogljivosti*, so obiskovalci avgusta v Ljubljani opravili 152.295 nočitev, kar pomeni 9 odstotkov več (podatek SURS za avgust 2013: 140.396). Skupaj sta oba poletna meseca presegla lansko poletje za dobrih 6 odstotkov (lansko pa je bilo v primerjavi z letom 2012 boljše za skoraj 9 odstotkov – kar pomeni, da beležimo neprekinjeno visoko stopnjo rasti). V prvih osmih mesecih je bilo v Ljubljani zabeleženih 674.302 nočitvi, kar je 5 odstotkov več kot v enakem obdobju lani (2013: 641.269).

V Turizmu Ljubljana smo v TIC-ih v dveh osrednjih poletnih mesecih našteli 113.851 obiskovalcev, kar je kar za dobrih 30 odstotkov več kot lani v istem obdobju (2013: 87.801); med njimi je bilo domačih 9.243, kar je 5 odstotkov manj (2013: 9.757), in tujih 104.608 (2013: 78.044), kar pomeni 34 odstotkov več kot lani v istem obdobju. Skupaj je v prvih osmih mesecih ljubljanske TIC-e obiskalo 215.781 obiskovalcev, kar pomeni 11-odstotni porast v primerjavi z letom prej (2013: 194.694).

Pozitivne statistike so se ponovno odrazile tudi v rasti števila vodenih ogledov. V juliju in avgustu smo v Turizmu Ljubljana izvedli 240 naročenih vodstev, kar je 28 odstotkov več kot lani v istem obdobju (2013: 188). Na naročenih organiziranih ogledih si je mesto ogledalo 4.352 turistov. V Turizmu Ljubljana smo v osmih mesecih skupaj izvedli 1.022 naročenih vodstev, kar predstavlja 10-odstotno povečanje v primerjavi z lanskim istim obdobjem (2013: 925), mesto pa si je na ta način ogledalo 31.296 turistov. Vodene oglede dopolnjujejo redna vodstva po Ljubljani (peš in s tirno vzpenjačo, z vlakcem na grad, ladjico ter ogledov Mestne hiše), ki se jih je julija in avgusta udeležilo 1.489 turistov, skupaj v osmih mesecih pa 4.101.

Poletni rasti nočitev, obiskov v TIC-ih in naročenih vodstev pa je sledila tudi rast vrednosti prodaje v TIC-ih (spominki, knjige, razglednice, vstopnice, vodstva, uporaba interneta, turistične kartice, izleti po Sloveniji in drugo), ki se je povečala za 27,5 odstotka, kar pomeni, da je v skupnem obdobju spet nad lanskimi številkami – in sicer za 9 odstotkov. Znotraj prodaje velja še posebej poudariti zelo spodbudno rast prodaje Ljubljanske turistične kartice, ki ima z letošnjim poletjem novo podobo (več v rubriki Novo v Ljubljani). V juliju in avgustu je bilo prodanih skupaj 880 kartic (2013: 654); 410 kartic za 24 ur, 307 kartic za 48 ur in 163 kartic za 72 ur, od tega 80 otroških – kar je pripomoglo k povečanju prodaje kartic v osmih mesecih za četrtino.

* V Turizmu Ljubljana dnevno spremljamo okoli 80 odstotkov nastanitvenih zmogljivosti, nato pa na podlagi podatka o nočitvah in korekcijskih faktorjev, oblikovanih na podlagi večletnega povprečja odstopanj med ljubljansko in uradno (Statistični urad Republike Slovenije) statistiko, oblikujemo preliminarne podatke. 

Sorodne vsebine