Pojdi na vsebino

Pri Turizmu Ljubljana smo kot RDO za Osrednjo Slovenijo že pomladi pristopili k pripravi nove Strategije razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija (za obdobje 2017 do 2022) – dosedanja se izteče konec leta. Aktivnosti že potekajo, tako na strateški načrtovalski ravni kot tudi na izvedbeni – z delavnicami za pretvorbo integralnih turističnih produktov v prodajne programe.

Golobi na jezeru.

© Luka Dakskobler

Čez poletje je potekal poziv za identifikacijo novih projektov v regiji

V okviru projekta je od junija do 1. septembra 2016 potekal poziv za pridobitev pregleda načrtovanih turističnih idej oziroma novosti v regiji Osrednja Slovenija za srednjeročno obdobje (okvirno 2016 do 2018) – do roka smo prejeli 20 prijav, ki so zdaj v fazi pregleda in vrednotenja, še vedno pa je mogoče dodatno oddati prijavo (poziv).

Pregled načrtovanih novosti, tako na ravni zasebnih turističnih ponudnikov kot javnih in nevladnih organizacij, je pomemben za to, da jih v novem načrtovalskem obdobju upoštevamo tako razvojno (jim damo ustrezno podporo) kot tudi trženjsko (da jih vključimo v promocijske in distribucijske kanale).

Med 19. in 23. septembrom bo potekala serija štirih delavnic za oblikovanje integralnih turističnih produktov

V lanskem letu smo v okviru projekta RDO Osrednja Slovenija v sodelovanju s primestnimi občinami, lokalnimi turističnimi organizacijami, ponudniki in turističnimi društvi pripravili nabor integralnih turističnih produktov (ITP-jev) – s ključnim namenom pritegniti naraščajoče število turistov v Ljubljani k spoznavanju njenega širšega zaledja oziroma krajev, ki sestavljajo zeleni obroč Ljubljane.

V letošnjem letu smo iz pridobljenega nabora izbrali štiri ITP-je, ki smo jih v Turizmu Ljubljana prepoznali kot najobetavnejša doživetja, ki jih bo mogoče začeti tržiti v okviru portala Visit Ljubljana v najkrajšem možnem času.

Na srečanje vabimo ponudnike in preostale soustvarjalce integralnega turističnega produkta (ITP-ja), po naslednjih temah oziroma območjih:

  1. Polhograjsko in čaj z grofom Blagajem (Dobrova - Polhov Gradec, 19. september 2016);
  2. Grad Bogenšperk in zgodba o Valvasorju (Šmartno pri litiji, 21. september 2016);
  3. Velika planina: doživetje pastirstva (Kamnik in Velika planina, 22. september 2016);
  4. Vrhnika: največji pisatelj in najslavnejši predsednik (Vrhnika, 30. september 2016).

Srečanja so namenjena temu, da predviden produkt čim bolj izpopolnimo in ga pripravimo do te mere, da bo nared za trženje, hkrati pa se poglobimo v identifikacijo težav, s katerimi se posamezne občine oziroma ponudniki soočajo pri njihovem uresničevanju.

V teku pa tudi analiza in on-line vprašalnik, kot osnova za strateški del

Ob tem pa smo začeli s pripravo strateških prioritet z naborom ukrepov – dokument bo gradil na dosedanjih temeljih in poglobil delo na tistih področjih, ki zahtevajo največ dela. Med vsebinskimi poudarki bodo: razvojno produktno delo, trajnostni razvoj, izkoriščanje priložnosti ekonomije delitve (sharing economy) in ukrepi za spodbujanje inovativnosti.

V poletju je potekala analiza preteklega dela, ki jo bomo zdaj še dodatno poglobili s pogledi koordinatorjev (ki so na ravni posamezne občine odgovorni za sodelovanje v regijskih aktivnostih in ki hkrati delujejo kot »glas« oziroma predstavnik različnih deležnikov v posamezni občini) o preteklem delu in še posebej o njihovih pogledih in priložnostih za naprej (s pomočjo on-line vprašalnika). V podporo procesu v zadnji tretjini septembra in oktobra organiziramo še dve podporni delavnici s koordinatorji.

Za vsa vprašanja se lahko obrnete na vodjo projekta pri Turizmu Ljubljana (Petra Križan, [email protected]).

Sorodne vsebine