Pojdi na vsebino

Turizem Ljubljana je v začetku septembra v Mestni hiši pripravil uvodno delavnico s predstavniki nevladnih organizacij, ki ustvarjajo na področju kulture – v želji po tesnejšem povezovanju in sodelovanju pri razvoju kulturnega turizma in kulturnih četrti v prestolnici.

Predavanje direktorice udeležencem seminarja.

© M. Kastelic/Shutterstock

V skladu s strateškimi smernicami razvoja kulturnega turizma v mestu si želi Turizem Ljubljana vzpostaviti dolgoročen dialog in sodelovanje med javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami, ki so vpeti v ponudbo kulturnega turizma v Ljubljani. Z delavnico, ki je bila 6. septembra in ki so se je udeležili predstavniki petnajstih organizacij, je odprl prostor za medsebojno spoznavanje in pretok idej med ustvarjalci kulturnih vsebin v mestu.

Aktivnosti, kulturne četrti in promocija

Delavnica je bila razdeljena na tri vsebinske sklope: (1) aktivnosti in ponudba Turizma Ljubljane in drugih zavodov in organizacij, ki soustvarjajo kulturno podobo mesta, ter vpogled v strateške smernice kulturnega turizma v Ljubljani; (2) razvoj kulturnih četrti: kaj si od njih obetajo Turizem Ljubljana in deležniki, ki so vpeti v kulturni turizem, ter soustvarjanje skupne vizije in delovanja četrti; (3) promocija kulturnega turizma: pregled obstoječega stanja in priložnosti za sodelovanje.

Obet dolgoročnega sodelovanja

Turizem Ljubljana si želi, da bi bila delavnica začetek uspešnega dolgoročnega sodelovanja vseh, ki so vpeti v razvoj kulturnega turizma v mestu, in razvoja kulturnih četrti; z njimi bo, med drugim, dogajanje zunaj mestnega središča čedalje pestrejše – kar je tudi eden strateških ciljev razvoja turizma v Ljubljani.

Sorodne vsebine